Irisity levererar intelligent kamerabevakning till Göteborgs Stad

Göteborg —Irisity AB (publ) levererar Skolbevakaren™ till Göteborgs Stad, där ett stort antal skolor omfattas, ordervärdet överstiger 3 MSEK.

- Vi valde Irisity för deras välbeprövade och effektiva algoritmer, som nu ökar tryggheten och minskar skadegörelsen vid våra fina Göteborgsskolor, säger Peter Granfeldt, Intendent SDF Angered Göteborgs Stad.

Irisity utvecklar AI-algoritmer specialiserade på att upptäcka mänsklig aktivitet i en övervakningskamera. En uppgift som utan specialiserad mjukvara är mycket otillförlitlig. Detta då väder, vind, svajande grenar, skuggor etc. genererar en ohanterlig mängd fellarm. Vilket driver såväl kostnad som negativ uppmärksamhet. Irisity löser detta genom självlärande AI-algoritmer som levererar mycket hög precision med nolltolerans mot falsklarm. Genom så kallad adaptiv svartmaskering (patent) anpassar sig systemet dynamiskt till förändringar inom bevakningsområdet.

För Skolbevakaren™ ingår en specialiserad AI-algoritm som anonymiserar i realtid det vill säga skyddar individens identitet samtidigt som bevakningsuppgiften säkerställs. 

- Vi uppskattar verkligen förtroendet från Göteborgs Stad, deras arbete med att skapa trygghet och en ren och skadefri miljö är vägledande i Sverige, säger Christian Johansson, säljchef region Väst.

Irisity har målsättningen att vara den smartaste, mest nyfikna och mest exakta problemfinnaren i övervakningsbranschen. Våra patenterade AI-algoritmer skapar trygghet och skyddar såväl företag, äldreboende, privata hem som kritiska skyddsobjekt.

För ytterligare information:

Christian Johansson, säljchef region Väst

Telefon: +46 709 94 53 67
E-mail: christian@irisity.com

Marcus Bäcklund
CEO
+46 73 380 17 80
marcus@irisity.com 

Irisity är ledande inom intelligent kameraövervakning.  Med hjälp av proaktivt arbetande och självlärande algoritmer skapar Irisity kameralösningar som är speciellt anpassade för en mängd applikationsområden i samhället såsom skolgårdar, nattlig övervakning av äldre i hemmet och bevakning av olika typer av skyddsområden. Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar Irisity på att inom det närmaste året fördubbla sin patentportfölj och expandera internationellt.

Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2017 kl. 12:00 CET.

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 12:00 CET on November 13, 2017.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 80 00 • www.penser.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar