Kommuniké från årsstämma i Mindmancer AB (publ) 2015

Vid årsstämman i Mindmancer AB (publ), som hölls den 14 april 2015, beslutades följande:

  • Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att ingen utdelning skall utgå samt att ansvarsfrihet lämnas åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
  • Stämman beslutade att styrelsen erhåller fem och ett halvt (5,5) inkomstbasbelopp (58 100 kronor för 2015) att fördela inom sig. Till revisorn beslutades arvode för enligt löpande räkning.
  • Stämman beslutade till omval av de nuvarande styrelseledamöterna; Hans Ljungkvist, Åke Johansson, Göran Wolff och Johnny Berlic, samt nyval av Johan Zetterström. Styrelseledamot Mats Enegren har avböjt omval. Till revisor valdes auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor, auktoriserad revisorn Staffan Landén. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Hans Ljungkvist till styrelsens ordförande.
  • Verkställande direktören Johnny Berlic höll ett kortare anförande och berättade om året som gått. Tillfälle för frågor gavs och nyttjades av aktieägarna.

För ytterligare information kontakta:

   Johnny Berlic, VD Mindmancer AB (publ) Telefon: 031-789 40 01 Email:

johnny.berlic@mindmancer.se

Johnny Berlic, VD Mindmancer 
Telefon: 031-789 40 01
Email: johnny.berlic@mindmancer.se
www.mindmancer.se

Du som kund är unik. Du har dina erfarenheter, dina villkor, dina behov. Med spetskompetens inom utveckling och säkerhet är vårt syfte att leverera bevakningen som passar just dig – vare sig det handlar om stöldbegärlig egendom, skadegörelse eller skolbarn.

Hos oss går innovation och integritet hand i hand. Vi på Mindmancer utvecklar aktivt intelligent kamerabevakning och samarbetet med våra partners resulterar i heltäckande säkerhetslösningar.

Vi på Mindmancer levererar en tryggare vardag.


Taggar:

Prenumerera

Media

Media