Mindmancer levererar till projekt Slussen i Stockholm

Säkerhetsföretaget Mindmancer AB (publ) har utsetts till säkerhetsleverantör för intelligent kamerabevakning i projekt Slussen.  Mindmancer är underleverantör till Skanska som har fyra entreprenader i Slussen. Stockholm stad är beställare och bygger om Slussen.

Göteborg — Mindmancer AB (Nasdaq OMX First North: MIND

Uppdraget innefattar att med Mindmancers unika algoritmer upptäcka mänsklig aktivitet i ett tidigt skede under larmad tid.  När ett intrång sker vidtar larmcentralen åtgärd i realtid.

Slussen är och kommer fortsatt vara en viktig knutpunkt för alla trafikslag. I det omfattande ombyggnadsarbete som nu inletts och förväntas pågå fram till 2025, kommer Slussen bli en tryggare och mer attraktiv plats att vistas på. Samtidigt säkras dricksvattnet för två miljoner människor. Det nya Slussen blir en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser med parkliv, kultur, restauranger och caféer. Med en femdubblad kapacitet att släppa ut vatten från Mälaren till Saltsjön minskas också risken för översvämningar i Stockholm och Mälardalen. Det säkrar vattentillgången för de cirka två miljoner människor som får sitt dricksvatten från Mälaren.

Uppdragsgivaren Skanska Slussen Construction AB har genom en upphandling, i samverkan med beställaren Stockholm stad, gått igenom flera olika förslag och valde i slutändan Mindmancers lösning.

-         Vi är mycket glada över förtroendet att få bevaka detta prestigeprojekt, kommenterar Kim Landegren, ansvarig projektledare på Mindmancer.

Marcus Bäcklund
CEO
+46 73 380 17 80
marcus@mindmancer.se 

Mindmancer AB (publ.) utvecklar och levererar patenterad intelligent kamerateknologi. Med spetskompetens inom utveckling och säkerhet skräddarsyr Mindmancer bevakningen för allt från stöldbegärlig egendom, skadegörelse till skolbarn. Tillsammans med våra partners levererar vi integrerade heltäckande säkerhetslösningar.

Denna information är sådan information som Mindmancer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg. 
This information is information that Mindmancer AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation, the Securities Markets Act and the Financial Instruments Trading Act. The information was submitted for publication through the agency of the contact person set out above.
Certified Advisor:  Remium Nordic AB • +46 8 454 32 00 • www.remium.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar