Mindmancers delårsrapport för tredje kvartalet 2013

Mindmancers delårsrapport för tredje kvartalet 2013 är nu publicerad. Omsättningen ökade med 75 procent och uppgick under perioden till 6,3 MSEK.

Försäljningen fortsatte att öka. Tillströmningen av nya kundavtal ökade med drygt 20 procent jämfört med samma period förra året. En stark sommarmånad var starkt bidragande till detta. Omsättningen för det tredje kvartalet 2013 tog ett rejält steg uppåt med 75 procent jämfört med samma period 2012.

Försäljningstillväxten de senaste tolv månaderna har kompenserat väl för tappet i omsättning efter avvecklingen av konsultverksamheten som fanns 2012 och då bidrog med 1,5 MSEK de första nio månaderna.

Noteringsprocessen av bolaget under tredje kvartalet har medfört både engångskostnader och ökade fasta kostnader. Under det fjärde kvartalet kommer ytterligare engångskostnader till följd av noteringen och utfallet av nyemissionen att tillkomma.

Resultatet fortsätter att öka trots dessa extra kostnader och det är hänförligt till affärsmodellen. Vi fortsätter att ha nöjda kunder som stannar kvar varpå vår avtalsportfölj fortsätter att växa. Investeringar som rekryteringar kommer kortsiktigt påverka resultatet negativt. 

För ytterligare information kontakta:
Johnny Berlic, VD, johnny.berlic@mindmancer.se 031-789 40 01

Mindmancer har ett aktivt förhållningssätt till säkerhet. Genom användning av kameror kan vi förebygga skadegörelse, intrång, stöld och brand. Mindmancer är marknadsledande på bygg- och skolbevakning i Sverige och stor leverantör av intelligent kamerabevakning till industriföretag. Bolaget har verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Polen samt levererar till övriga Europa och USA.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Mindmancer har ett aktivt förhållningssätt till säkerhet. Genom användning av kameror kan vi förebygga skadegörelse, intrång, stöld och brand. Mindmancer är marknadsledande på bygg- och skolbevakning i Sverige och stor leverantör av intelligent kamerabevakning till industriföretag. Bolaget har verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Polen samt levererar till övriga Europa och USA.
Twittra det här