Mindmancers lösning specialanpassad av norska Skan-kontroll

En ökad konsumtion har satt press på sophanteringen i Norge. Norr om Oslo brottas Romerike Avfallsforedling (ROAF) med nedskräpning av återvinningsstationerna, vilket bland annat hindrar tömning av centralens containrar och skapar sopberg. Norska Skan-kontroll såg problemet och löste det med en utveckling av Mindmancers intelligenta kamerasystem.

Av 130 stationer är den vid COOP i Lilleström ROAFs mest använda. Dock har den ökade nedskräpningen på området blivit ett stort problem, vilket äventyrar sopstationen då markägaren tröttnat på den växande högen. Norska Skan-kontroll skräddarsydde Mindmancers system och området är nu bevakat nattetid. När någon kommer nära containrarna aktiveras systemet och ett meddelande på både norska och engelska spelas upp, som berättar vad som får och inte får slängas. I dag återfinns allt från gamla toaletter, möbler och TV-apparater på platsen, vilket nu kommer styras till den större återvinningscentralen.

Systemet är igång och utvärderas under april månad.  Den norska artikeln finner du här: http://www.rb.no/Har_satt_opp_kamera_for___ta_folk_p__fersken-5-43-44643.html

Johnny Berlic, VD Mindmancer 
Telefon: 031-789 40 01
Email: johnny.berlic@mindmancer.se
www.mindmancer.se

Du som kund är unik. Du har dina erfarenheter, dina villkor, dina behov. Med spetskompetens inom utveckling och säkerhet är vårt syfte att leverera bevakningen som passar just dig – vare sig det handlar om stöldbegärlig egendom, skadegörelse eller skolbarn.

Hos oss går innovation och integritet hand i hand. Vi på Mindmancer utvecklar aktivt intelligent kamerabevakning och samarbetet med våra partners resulterar i heltäckande säkerhetslösningar.

Vi på Mindmancer levererar en tryggare vardag.


Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar