Penser Access: Irisity - Bolaget som ser allt

Irisity utvecklar mjukvara för IP-kameror åt säkerhetsbranschen. I en orolig omvärld bedöms säkerhetsbranschen växa med ca 10% per år. Bryter man ut den undermarknad Irisity är aktivt på, marknaden för smarta bevakningskameror eller IP-kameror ser vi en marknad som förväntas växa betydligt snabbare. Bolaget har nyligen gjort en strategiomställning till att bli ett renodlat mjukvarubolag och värderas till en rabatt mot denna sektor. Man har även lanserat hemlarm och kommer använda pengarna från sin nyligen genomförda nyemission till att växa globalt genom samarbetsavtal med större bevakningsbolag vilket vi bedömer kommer bidra starkt till att öka tillväxten och ge lönsamhet. Vi ser hög potential i aktien då den handlas till en kraftig rabatt mot andra mjukvarubolag. Vi bedömer även risken som hög då man är beroende av stora avtal och långa ledtider.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/bolaget-som-ser-allt/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera