Penser Access: Irisity - Full gas mot SaaS

Bolaget levererar starka tillväxtsiffror där intäkterna växer med 102% y/y och försäljning med 63%. Detta var något över våra estimat. Man under kvartalet presenterat två samarbetsavtal med internationella bevakningsbolag, G4S i Lettland och Trivalor i Portugal. Dessa pilotprojekt har fallit väl ut och man kommer under Q3´18 börja erhålla licensintäkter från dessa projekt. Bolaget guidar även för att ett antal nya samarbetsavtal under Q2´18. Sammanfattningsvis ser vi en hög potential i akten, då vi tror den kan värderas upp när bolaget rör sig mot att bli ett renodlat SaaS-bolag, dock är risken hög.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/full-gas-mot-saas/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera