Ledningsförändring i IROs Stickdivision

Ledningsförändring i IROs Stickdivision Efter en längre tids sjukdom har Dieter Braun, chef för IROs Stickdivision, avlidit. Hellmuth Behr, född 1942, har utsetts till ny chef för stickdivisionen. Behr är diplomingenjör (motsvarande civ. ing.) och har varit anställd inom IRO-gruppen sedan 1983. Behr har varit VD för dotterbolaget Memminger-IRO i Dornstetten Tyskland, tillsammans med Dieter Braun, sedan 1991. Behr har i det delade VD-skapet i huvudsak haft ansvaret för marknadsföring och "after-sales service". Behr går nu in som ensam ansvarig för Memminger-IRO och stickdivisionen, en arbetsuppgift som han innehaft under hela Dieter Brauns sjukdomsperiod på cirka ett år. Stickdivisionen svarar för cirka 52 procent av IRO-koncernens omsättning. För ytterligare information, kontakta: Stig-Arne Blom, verkställande direktör, tel 0321-297 01 Lennart Claesson, ekonomidirektör, tel 0321-297 02 IRO är en internationell koncern som utvecklar och tillverkar garnmatare för textilmaskiner. Huvudkunderna är tillverkare av stick- och vävmaskiner. IRO är världens ledande tillverkare av garnmatare med en världsmarknadsandel på över 60 procent. Koncernen har tillverkning i Sverige, Tyskland, Italien och Kina. Mer än 98 procent av försäljningen sker till marknader utanför Sverige. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00440/bit0001.DOC http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00440/bit0002.pdf

Dokument & länkar