IRRAS publicerar årsredovisning för 2017

Stockholm, 11 maj 2018 – IRRAS AB (NASDAQ Stockholm: IRRAS), ett medicintekniskt bolag i kommersiell fas som inriktar sig på utveckling och kommersialisering av innovativa lösningar vid olika typer av hjärnkirurgi, har idag publicerat Årsredovisning 2017. Årsredovisningen finns nedladdningsbar från bolagets hemsida www.irras.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Alpsten
CFO och vice VD
+46 706 67 31 06
fredrik.alpsten@irras.com

 
Om IRRAS

IRRAS AB (NASDAQ Stockholm: IRRAS) är ett medicintekniskt bolag i kommersiell fas som inriktar sig på utveckling och kommersialisering av innovativa lösningar för hjärnkirurgi. Företagets första produkt IRRAflow™ används vid komplikationer till följd av nuvarande behandlingsmetoder för intrakraniella blödningar. Genom en dubbellumenkateter administrerar systemet vätskor för sköljning av sjukdomsområdet och dränerar vätska på samma gång. Under behandlingen spolas katetern ren per automatik med jämna mellanrum för att förhindra ocklusion (blockering) av katetern. Eftersom IRRAflow är ett helt slutet system kan det dessutom potentiellt sett minska den dokumenterade infektionsrisken till följd av dessa procedurer.

IRRAS har en unik produktportfölj som skyddas av patent och patentansökningar och har därmed goda förutsättningar för att etablera sig som en ledande aktör på marknaden för medicintekniska produkter. IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har även kontor i München, Tyskland samt i San Diego, USA. För ytterligare information, besök www.irras.com.

Prenumerera

Dokument & länkar