IRRAS utser Dr Christos Panotopoulos till en ny roll som Special Advisor och medlem av IRRAS vetenskapliga råd

Dr Panotopoulos kommer därmed den 1 juni 2018 lämna sin nuvarande roll som Chief Scientific Officer och medlem av bolagets ledningsgrupp

Stockholm, 9 maj 2018 – IRRAS AB (NASDAQ Stockholm: IRRAS), ett medicintekniskt bolag i kommersiell fas som inriktar sig på design, utveckling och kommersialisering av innovativa lösningar vid olika typer av hjärnkirurgi, tillkännagav idag att företagets vetenskapliga grundare Christos Panotopoulos, M.D., Ph.D., har utsetts till Special Advisor och medlem i IRRAS vetenskapliga råd. Han tillträder den 1 juni 2018 och i samband med detta lämnar Dr Panotopoulos sin tidigare roll som Chief Scientific Officer och medlem i bolagets ledningsgrupp.

“Christos är vetenskaplig grundare av IRRAS och en av vår industris ledande neurokirurger. Han var helt avgörande vid utvecklingen av bolagets produkter. Vi är entusiastiska att utse honom till Special Advisor och medlem av IRRAS vetenskapliga råd”, sade Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D., VD och koncernchef för IRRAS. “Allt eftersom vårt företag expanderar kommer hans nya roll vara mer strategiskt rådgivande rörande vår IRRAflow-produktportfölj. Dr Panatopoulos kommer också fokusera på att expandera vårt nätverk av kliniska rådgivare och vidareutveckla våra produkters kliniska användbarhet inom neurokirurgin och inom andra kliniska områden.”

“Jag är glad att kunna hjälpa IRRAS i sitt uppdrag att transformera behandlingen av intrakraniella blödningar och ser fram emot att utöka vårt nätverk av kliniska rådgivare i takt med att vi introducerar våra produkter på nya områden”, sade Dr Panotopoulos. Sedan den kommersiella lanseringen i Europa i maj 2017 har den pågående eftermarknadsstudien visat avsaknad av både kateterblockeringar och infektioner hos de fler än hundratalet behandlade patienterna, inom olika interkaniella områden. Det är väl känt att kateterblockering och infektion väsentligt påverkar utfallet för neuropatienternas och väsentligt ökar patienterns dagar på sjukhuset samt kostnaderna för sjukhuset och vårdbetalaren”, fortsatte Dr Panotopoulos.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Alpsten
CFO och vice VD
+46 706 67 31 06
fredrik.alpsten@irras.com

   

Om IRRAS

IRRAS AB (NASDAQ Stockholm: IRRAS) är ett medicintekniskt bolag i kommersiell fas som inriktar sig på design, utveckling och kommersialisering av innovativa lösningar för hjärnkirurgi. Företagets första produkt IRRAflow™ används vid komplikationer till följd av nuvarande behandlingsmetoder för intrakraniella blödningar. Genom en dubbellumenkateter administrerar systemet vätskor för sköljning av sjukdsomsområdet och dränerar vätska på samma gång. Under behandlingen spolas katetern ren per automatik med jämna mellanrum för att förhindra ocklusion (blockering) av katetern. Eftersom IRRAflow är ett helt slutet system kan det dessutom potentiellt sett minska den dokumenterade infektionsrisken till följd av dessa procedurer.

IRRAS har en unik produktportfölj som skyddas av patent och patentansökningar och har därmed goda förutsättningar för att etablera sig som en ledande aktör på marknaden för medicintekniska produkter. IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har även kontor i München, Tyskland samt i San Diego, USA. För ytterligare information, besök www.irras.com.
   

Denna information är sådan information som IRRAS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2018 kl. 08.05 (CET).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar