Isconova noteras på OMX First North Premier

Isconova (ticker: ISCO) har erhållit godkännande för notering av bolagets aktie på OMX First North Premier. Isconovas aktie är sedan i november 2010 noterad på OMX First North. Första handelsdag för aktien på First North Premier är fredagen den 5 april 2013.

”Noteringen på First North Premier understryker vår position som ett internationellt verksamt bolag och skapar en ökad synlighet på den svenska aktiemarknaden. Dessutom innebär den nyligen genomförda anpassningen av vår finansiella redovisning till den internationella IFRS-standarden en fördel i kontakterna med våra internationella samarbetspartners”, säger Sven Andréasson, VD Isconova AB.

Listningen på First North Premier innebär ingen praktisk förändring för bolagets nuvarande aktieägare.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Andréasson, VD Isconova AB
Tel: 0701 60 60 60
E-post: sven.andreasson@isconova.com

Erik Bergman, CFO Isconova AB
Tel: 018-161729
E-post: erik.bergman@isconova.com

Om Isconova

Isconova AB är ett ledande internationellt vaccinadjuvansbolag. Isconova har bred kunskap om vaccinsystem och bolaget utvecklar vaccin tillsammans med partners inom human- och veterinärområdet. Det första vaccinet som använder Isconovas nanopartikelteknologi Matrix™, Equilis® Prequenza, lanserades på veterinärmarknaden 2006. På humanmarknaden finns ett antal vaccin under utveckling innehållande Isconovas tredjegenerations nanopartikel, Matrix-M. Bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala.

Isconova är listat på NASDAQ OMX First North (ticker: ISCO). Pareto Öhman AB är Isconovas Certified Adviser. www.isconova.se