Isconova och Genocea utökar samarbetet

Isconova AB, ett ledande internationellt verksamt vaccinadjuvansbolag, och Genocea Biosciences Inc, ett vaccinutvecklingsbolag med en ny typ av banbrytande T-cellsbaserade vacciner, tillkännager idag ett utvidgat samarbete som ger Genocea rätten att använda Isconovas Matrix M™ i vaccin mot ytterligare två sjukdomar.

De nya sjukdomarna som omfattas av det globala samarbetet är malaria och gonorré. Genocea har sedan tidigare rätten att använda Matrix M™ i vaccin mot sex smittsamma sjukdomar, bland andra herpes simplex typ-2, Chlamydia trachomatis och Streptococcus pneumoniae.

Det hittills mest framskridna programmet är utveckling av ett terapeutiskt vaccin mot herpes simplex virus typ-2. HSV-2 är en sexuellt överförbar sjukdom som beräknas drabba 500 miljoner människor världen runt. Inom detta program planerar Genocea påbörja humanstudier under 2012.

Chip Clark, verkställande direktör Genocea:

”Ett säkert och effektivt adjuvans som ger både B- och T-cellsmedierat immunsvar är fundamentalt för att uppnå vårt mål, att förebygga och behandla de mest svårbehandlade infektionssjukdomarna i världen. Vi är därför mycket glada över vårt utökade samarbete med Isconova och deras Matrix M™.”

Lena Söderström, verkställande direktör Isconova:

”Det är glädjande att ett så framstående bolag inom forskning och utveckling av vaccin har valt ut Isconovas Matrix M™ för användning mot två ytterligare indikationer, vilket vidare bekräftar styrkan i våra produkter. Samtliga sjukdomar inom ramen för vårt samarbete har stora otillfredsställda medicinska behov och därmed stor kommersiell potential.”

För mer information, vänligen kontakta;

Lena Söderström, VD Isconova
Tel 070-816 39 12, e-mail: lena.soderstrom@isconova.com

Chip Clark, VD Genocea
Tel +1 (617) 876-8191, email: chip.clark@genocea.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Isconova
Isconova AB är ett ledande internationellt vaccinadjuvansbolag. Isconova har bred kunskap om vaccinsystem och bolaget utvecklar vaccin tillsammans med partners inom human- och veterinärområdet. Det första vaccinet som använder Isconovas nanopartikelteknologi Matrix™, Equilis® Prequenza, lanserades på veterinärmarknaden 2005. På humanmarknaden finns ett antal vaccin under utveckling innehållande Isconovas tredjegenerations nanopartikel, Matrix M™. Isconovas samarbetar med bland annat Crucell, Pfizer, Merck & Co., Jenner Institute, Genocea och Evolva. Bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala.

Isconova listades på NASDAQ OMX First North (ticker: ISCO) i november 2010. E. Öhman J:or AB är bolagets Certified Adviser. www.isconova.com

Om Genocea Biosciences
Genocea är ett forsknings- och utvecklingsföretag som utvecklar vaccin mot utbredda infektionssjukdomar med stora medicinska behov, där immunsystemets T-cellssvar är nödvändigt för att skydda kroppen. Företagets utvecklingsplattform bygger på kunskap om olika populationers naturliga immunsvar för att radikalt kunna minska riskerna, kostnaderna samt tiden som krävs för upptäckter av nya antigen. Genocea utvecklar i nuläget vaccin mot herpes simplex-2 (både terapeutiskt samt profylaktiskt), en sexuellt överförbar sjukdom som drabbar cirka 15 procent av USAs befolkning, Chlamydia trachomatis, en sexuellt överförbar sjukdom som uppskattningsvis orsakar 90 miljoner fall globalt; Streptococcus pneumonia, vilken är den vanligaste globala dödsorsaken för barn under 5 år, samt Plasmodium falciparum (malaria) där det globalt i dagsläget finns över 100 miljoner infekterade människor. Besök www.genocea.com för mer information.

 

 

Dokument & länkar