Positiva data publicerade från fågelinfluensastudie med Isconovas Matrix M™

Den vetenskapliga tidskriften Vaccine har publicerat den första artikeln som presenterar data från PanFluVacs humanstudie. Den kliniska fas I-studien utvärderade säkerhet och immunsvar hos ett fågelinfluensavaccin med Isconovas adjuvans Matrix M™. Matrix M™ gav utmärkta resultat i studien.

Totalt ingick 60 friska frivilliga i studien som genomfördes vid Gade Institutt vid Bergens Universitet i Norge. Studien finansierades av EU-kommissionen genom PanFluVac-konsortiet. Studiedeltagarna vaccinerades antingen med det virosoma vaccinet ensamt eller med tre olika doser av vaccinet formulerat med Matrix M™. Tidigare studier har visat att det är svårt att framkalla ett tillräckligt immunsvar mot fågelinfluensa.

Matrix M™ ökade markant effekten av vaccinet och de adjuverade vaccinen mötte samtliga uppsatta kriterier i studien. I artikeln konkluderar författarna*;

”Avslutningsvis, i denna kliniska fas I-studie visade sig Matrix M™-adjuverade vaccin vara vältolererade och effektiva förstärkare av både homologt och heterologt antikroppssvar för vaccin mot pandemisk influensa. Vidare är Matrix M™ ett lovande adjuvans för formulering av vaccin mot pandemier och möjliggör förstärkt antikroppssvar och dossparande ner till 1.5μg HA.”

Lena Söderström, verkställande direktör, Isconova;
”PanFluVac-studien var en milstolpe för Isconova då det var första gången som Isconovas adjuvans Matrix M™ testades i människa. Det finns stora medicinska behov av bättre och mer effektiva vaccin, och de utmärkta resultat som framkom i PanFluVac-studien är ytterligare bevis på att Matrix M™ kan ha en betydelsefull roll på denna viktiga marknad.”

För mer information, vänligen kontakta;
Lena Söderström, VD Isconova
Tel +46 70-816 39 12, e-mail: lena.soderstrom@isconova.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Isconova
Isconova AB är ett ledande internationellt vaccinadjuvansbolag. Isconova har bred kunskap om vaccinsystem och bolaget utvecklar vaccin tillsammans med partners inom human- och veterinärområdet. Det första vaccinet som använder Isconovas nanopartikelteknologi Matrix™, Equilis® Prequenza, lanserades på veterinärmarknaden 2005. På humanmarknaden finns ett antal vaccin under utveckling innehållande Isconovas tredjegenerations nanopartikel, Matrix M™. Isconovas samarbetar med bland annat Crucell, Pfizer, Merck & Co., Jenner Institute, Genocea och Evolva. Bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala. Isconova listades på NASDAQ OMX First North (ticker: ISCO) i november 2010. E. Öhman J:or AB är bolagets Certified Adviser. www.isconova.com

Om PanFluVac
PanFluVac är ett forskningskonsortium finansierat av EU-kommissionen för utveckling av effektiva vaccinformuleringssystem för profylaktisk kontroll av influensapandemier. www.panfluvac.org

*Cox RJ, et al. Evaluation of a virosomal H5N1 vaccine formulated with Matrix M™ adjuvant in a phase I clinical trial. Vaccine (2011), doi:10.1016/j.vaccine.2011.08.042

 

 

Dokument & länkar