Russell Greig utsedd till tf VD för Isconova

Isconova har utsett Russell Greig, idag styrelseledamot i Isconova, till tf VD för bolaget. Han ersätter Lena Söderström som lämnar bolaget i samband med att Russell Greig formellt tillträder tjänsten den första oktober 2011. En rekryteringsprocess har inletts med ambitionen att en ny VD ska tillträda i början av 2012.

”Lena har gjort ett stort arbete under sin tid som verkställande direktör. Isconova har under Lenas ledning tagit viktiga steg genom den genomförda strategiförändringen med ökat fokus på humanvacciner, listningen på First North samt de avtal inom både human- och veterinärvacciner som ingåtts. Framåt är det styrelsens bedömning att bolaget behöver en ledning med bred internationell erfarenhet från läkemedelsutveckling och stor erfarenhet från affärsutveckling, och nu har vi påbörjat rekryteringen av en VD med dessa egenskaper”, kommenterar Ulf Tossman, styrelseordförande i Isconova.

Russell Greig har mer än 30 års erfarenhet från olika befattningar inom läkemedelsindustrin, senast som President för SR One, GlaxoSmithKline’s Corporate Venture Group. Under sina år vid GSK arbetade Russell Greig i olika befattningar, bland annat Senior Vice President för global affärsutveckling, General Manager för UK Pharmaceuticals samt President för Pharmaceuticals International.


För mer information, vänligen kontakta;

Ulf Tossman, styrelseordförande i Isconova
Tel: +46 (0)705-63 08 58, e-post: ulf.tossman@innkap.se

Russell Greig, tf VD Isconova
Tel: + 1 610 220 9802, e-post: russell.greig@gmail.com

Lena Söderström, VD Isconova
Tel: +46 (0)708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@isconova.com

Om Isconova

Isconova AB är ett ledande internationellt vaccinadjuvansbolag. Isconova har bred kunskap om vaccinsystem och bolaget utvecklar vacciner tillsammans med partners inom human- och veterinärområdet. Det första vaccinet som använder Isconovas nanopartikelteknologi Matrix™, Equilis® Prequenza, lanserades på veterinärmarknaden 2005. På humanmarknaden finns ett antal vaccin under utveckling innehållande Isconovas tredjegenerations nanopartikel, Matrix M™. Isconovas samarbetar med bland annat Crucell, Pfizer, Merck & Co., Jenner Institute, Genocea och Evolva. Bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala.

Isconova listades på NASDAQ OMX First North (ticker: ISCO) i november 2010. E. Öhman J:or AB är bolagets Certified Adviser. www.isconova.com

 

 

Dokument & länkar