ISECs nyemission kraftigt övertecknad

ISECs nyemission kraftigt övertecknad Tilldelningen i ISEC Intelligent Security ABs nyemission är nu genomförd. Emissionen som i huvudsak riktades till bolagets befintliga aktieägare blev kraftigt övertecknad. Tilldelade teckningsrätter utnyttjades till c:a 97 % motsvarande 281 147 aktier. 213 750 aktier tecknades utan företrädesrätt. Emissionen är övertecknat med c:a 65 %. ISECs styrelse har tagit beslut om tilldelningen av 18 853 aktier. De har tilldelats investerare som Bolagets styrelse bedömer som värdefulla för bolagets fortsatta utveckling Avräkningsnota sändes ut till de som tilldelats aktier under vecka 14. De som inte fått tilldelning får meddelande om detta. "Vi är stolta och tacksamma för det förtroende våra aktieägare och övriga investerare har visat Bolaget. Vi har nu de ekonomiska förutsättningarna för att fullfölja vår strategi och offensivt marknadsföra våra produkter" säger VD, Niklas Barringer ISEC marknadsför unika koncept för processövervakning och säkerhetsbevakning. Systemen bygger på egenutvecklade moduler vilket innebär att varje övervakningssystem kan skräddarsys enligt kundernas behov och önskemål. Verksamheten fokuseras för närvarande till Norden där bolaget bygger upp en stark hemmamarknad genom leveranser av nyckelfärdiga övervakningssystem. ISECs aktie är noterad på AktieTorget. För ytterligare information, vänligen kontakta: VD Niklas Barringer eller Hans-Åke Teinvall tel. 042-33 48 00, e-post info@isec.nu Hemsida: www.isec.nu ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20001003BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20001003BIT00220/bit0002.pdf

Om oss

ISEC utvecklar och marknadsför audiovisuella övervakningssystem.

Dokument & länkar