Halmstads Fastighets AB valde ISS

ISS tar hand om delar av Halmstads Fastighets (HFAB) yttre skötsel de närmaste två åren. Avtalet, som träder i kraft den 1 augusti 2009, värderas till 4,3 miljoner kronor per år exklusive tilläggstjänster.

ISS, och deras verksamhetsområde Landscaping, har tecknat avtal med HFAB om yttre skötsel av planterings- gräs- och hårdgjorda ytor, samt sophantering. Det nya samarbetet innefattar även tilläggstjänster i form av ogräsbekämpning, snöröjning och halkbekämpning. Uppdraget omfattar totalt 5 777 lägenheter, 133 lokaler och ett tusental andra uthyrningsobjekt. – Lagen om offentligupphandling säger att vi med vissa mellanrum måste göra nya upphandlingar, och det är det som har skett nu. På vår förfrågan om yttre skötsel kunde ISS lämna de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden på sex av sju entreprenader, säger SvenErik Andersson, ansvarig för upphandlingen på HFAB. HFAB hyr ut bostäder i Halmstads kommun. Med 9 800 hyresrätter, 300 lokaler och en mängd garage- och fordonsplatser, är HFAB den största och marknadsledande aktören på Halmstads fastighetsmarknad. – Att få förtroendet att arbeta på så många områden med en så pass stor aktör känns både hedrande och spännande. I en upphandling av den här storleken är det naturligtvis en mängd faktorer som bildar en enhet och till slut fäller avgörandet. Här har nog vår storlek spelat en stor roll, liksom priset, naturligtvis, säger Ola Gunnarsson, verksamhets- områdeschef på ISS Landscaping. ISO-certifiering, kapacitet att driva stora projekt och en mångsidighet i tjänsteutbudet är andra faktorer som också kan ha spelat in i valet av leverantör för HFAB. – För oss är det naturligtvis viktigt att våra hyresgäster uppfattar sitt område som snyggt och prydligt. Med ISS som partner känner jag mig trygg i att vi kan leva upp till det åtagandet, och dessutom leverera den servicen till ett mycket bra pris. Jag ser fram emot vårt kommande samarbete, säger SvenErik Andersson.

Om oss

ISS Facility Services är Sveriges och Nordens största tjänsteföretag med 11 000 medarbetare i Sverige och 44 000 medarbetare i Norden. Svensk omsättning är ca 5 miljarder SEK och kommer från en mängd tjänsteområden som bl a facility management, mat och dryck, kontorstjänster, fastighetstjänster och städtjänster. IFS, Integrated Facility Services, är ISS unika leveransmodell där flera tjänster samordnas och levereras med egen personal. ISS Facility Services AB ingår i ISS A/S som ägs av bl a EQT. Koncernen har över 530 000 anställda i mer än 50 länder, vilket gör oss till värl-dens fjärde största privata arbetsgivare. www.se.issworld.com

Prenumerera

Dokument & länkar