Stora Property-priset 2008: 100 000 kronor till innovativa studenter

Stora Property-priset, som belönar innovativt tänkande inom området fastighets-förvaltning, delades på onsdagen ut för första gången vid det nordiska fastig-hetsseminariet Business Arena i Stockholm. Priset på sammanlagt 100 000 kronor överräcktes till de sex studenterna av KTH:s rektor Peter Gudmundson.

Stora Property-priset har instiftats av ISS Facility Services med syftet att sätta fokus på, och visa vikten av att vårda Sveriges fastighetsbestånd som värderas till 9 000 miljarder kronor.

Förstapriset på 50 000 kronor gick till Itai Danielski, KTH och Jonas Kunze, Uppsala Universitet. I sin uppsats ”Large variations in utilized energy with new buildings in Stockholm” har de kritiskt granskat och ifrågasatt mätmetoder och system för energi-effektivt byggande. I juryns motivering står bland annat att läsa: ”Resultatet belyser komplexiteten i att nå uppsatta mål och manar till eftertanke. Analysen och slutsatserna är till stor nytta för såväl bygg- och fastighetsbranschen som samhällets beslutsfattare. Arbetets höga kvalitet ger ett stort bidrag till en bransch som gagnas av mer Forskning och Utveckling.”

Två priser på 25 000 kronor delades ut. Dels till Marcus Ewerstrand och Jakob Mattsson, Handelshögskolan i Göteborg för deras uppsats ”I en värld av makro-ekonomisk osäkerhet”, dels till Carl Johan Danckwardt-Lillieström och Erik Prejer, Lunds Tekniska Högskola, för uppsatsen ”Livscykelkostnad för energibesparande åtgärder i ett flerbostadshus”.

– Fastighetsförvaltning är en industri som representerar stora kapitalvärden och är av samhällsekonomisk betydelse. Men det är också en industri som behöver en rejäl vitamininjektion. Vi vill bidra till det genom att skapa ett årligt pris som uppmärksammar innovativa idéer från dem som utgör industrins framtid, säger Marcus Kristiansson vd ISS Facility Services.

Juryn består av Örjan Wikforss, professor på KTH, Johan Zetterstedt, vd Fastighets-nytt Förlags AB, Håkan Bryngelson, vd för Vasakronan, och Anders Borggren affärsområdeschef för ISS Property Services.

Om oss

ISS Facility Services är Sveriges och Nordens största tjänsteföretag med 11 000 medarbetare i Sverige och 44 000 medarbetare i Norden. Svensk omsättning är ca 5 miljarder SEK och kommer från en mängd tjänsteområden som bl a facility management, mat och dryck, kontorstjänster, fastighetstjänster och städtjänster. IFS, Integrated Facility Services, är ISS unika leveransmodell där flera tjänster samordnas och levereras med egen personal. ISS Facility Services AB ingår i ISS A/S som ägs av bl a EQT. Koncernen har över 530 000 anställda i mer än 50 länder, vilket gör oss till värl-dens fjärde största privata arbetsgivare. www.se.issworld.com

Prenumerera

Media

Media