ISS koordinerar tågtrafiken på Malmö personbangård

Från och med den 1 augusti blir det ISS affärsområde TraffiCare som ansvarar för att koordinera tågtrafiken på Malmö personbangård. Uppdraget som är upphandlat och beställt av Banverket i Malmö gäller i två år med möjlighet till förlängning.

Ombyggnationen av Malmö Central och anslutningen till Citytunneln medför ett minskat trafikflöde och ett reducerat antal uppställningsplatser för tåg. Uppdraget som koordinator på Malmö personbangård innebär att ISS samordnar växlingsrörelser, uppställning av fordon och avstängning av spår för ombyggnad. På så sätt skall ISS ansvara för att den tillgängliga kapaciteten utnyttjas på bästa möjliga sätt och följer uppgjorda planer för trafik och spårarbeten. Uppdraget gäller dygnets alla timmar. – Vårt mångåriga arbete med konceptet Färdigt Tåg, där vi ansvarar för hela processen från ankomst till avfärd, har givit oss stor erfarenhet av den verksamhet som bedrivs av samtliga operatörer i och omkring Malmö. Den erfarenheten har givit oss mycket goda förutsättningarna för att fullt ut kunna axla den krävande rollen som koordinator på Malmö personbangård, säger Bengt Arvidsson, marknadsansvarig på ISS affärsområde TraffiCare. I rollen som koordinator kommer ISS organisatoriskt att lyda under den operativa chefen vid Banverkets driftsledningscentral i Malmö. Tjänsten kommer under uppdragsperioden att sysselsätta cirka sju personer.

Prenumerera

Dokument & länkar