Bokslutskommuniké Januari - December 2012

Januari-December 2012

 • Intäkterna ökade med 5% till 3 511,4 Mkr (3 341.3).
 • Rörelseresultatet ökade med 23% till 235,2 Mkr (190,6).
 • Resultatet efter finansiella poster ökade med 33% till 202,5 Mkr (152,1).
 • Resultat efter skatt ökade med 31% till 161,8 Mkr (123,4).
 • Resultat per aktie ökade med 13% till 9,47 kr (8,40).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 271,1 Mkr (204,7).
 • Nettoskulden minskade till 896 Mkr (1,183).

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,50 kr per aktie (1,50).

Viktiga händelser

 • Genombrottsorder för ITABs helautomatiska självutcheckningssystem EasyFlow.
 • Överenskommelse om testleverans av EasyFlow till en av Europas största dagligvarukedjor.
 • Kommersiella leveranser av självutcheckningssystemet MoveFlow.
 • Avtal om pilotinstallationer av självutcheckningssystem på den norska, svenska och tyska marknaden.
 • Förvärv av Europa i Storbritannien och återstående minoritet i Prolight Försäljning AB.

Denna information lämnades för offentliggörande den 5 februari 2013 kl. 13.00.

För ytterligare information, kontakta:

ITAB Shop Concept AB 
CEO, Ulf Rostedt
Telefon: 46 36 31 73 00
Mobil: 46 70 694 86 82                                                                         

CFO Magnus Olsson
Telefon: 46 36 31 73 00
Mobil: 46 70 544 47 89

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 36 31 73 00

www.itab.se

ITAB Shop Concept AB är noterat vid OMX Nordic Exchange och levererar kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning. Verksamheten består av projektledning, design, utveckling, tillverkning och försäljning. I konceptsortimentet ingår butiksinredningar i främst trä och metall, samt butiksutrustning såsom kassadiskar, entrésystem och butiksbelysning.

Om oss

ITAB Shop Concept AB (publ) är noterat vid Nasdaq OMX Stockholm och erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har cirka 3 000 anställda, och omsatte 5 193 Mkr 2015.

Prenumerera

Dokument & länkar