Delårsrapport januari - september 2007

Nettoomsättningen ökade med 43 % till 1 693,5 Mkr (1 186,2)
Resultatet efter skatt ökade med 40 % till 59,6 Mkr (42,5)
Resultat per aktie efter full skatt uppgick till 4,26 kr (3,10)
Resultatet efter finansiella poster ökade med 44 % till 84,0 Mkr (58,2)

Om oss

ITAB Shop Concept AB (publ) är noterat vid Nasdaq OMX Stockholm och erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har cirka 3 000 anställda, och omsatte 5 193 Mkr 2015.

Prenumerera

Dokument & länkar