Delårsrapport ITAB Shop Concept AB jan-jun 2004

Delårsrapport ITAB Shop Concept AB jan-jun 2004 Nettoomsättningen ökade med 16 % till 438,9 Mkr (379,9) Resultat efter skatt uppgick till 15,8 Mkr (14,5) Vinst per aktie efter beräknad full skatt uppgick till 2,36 kr (2,17) Resultat efter finansiella poster ökade med 15 % till 22,6 Mkr (19,7) Efter balansdagen har Stenestams Industri AB förvärvats Frågor kring denna rapport besvaras av VD Jan-Ola Wiréhn, tel: 036-31 73 05, mobil: 070-577 60 76. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/13/20040813BIT20510/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

ITAB Shop Concept AB (publ) är noterat vid Nasdaq OMX Stockholm och erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har cirka 3 000 anställda, och omsatte 5 193 Mkr 2015.

Prenumerera

Dokument & länkar