DELÅRSRAPPORT Januari – Juni 2013

JANUARI - JUNI 2013

Intäkterna uppgick till 1 638,7 Mkr (1 600,5).
Rörelseresultatet uppgick till 85,0 Mkr (86,9).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 76,1 Mkr (70,3).
Resultatet efter skatt uppgick till 59,4 Mkr (55,1).
Resultatet per aktie uppgick till 3,06 kr (3,28).
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -40,5 Mkr (103,5).
Nettoskulden uppgick till 1 018 Mkr (1 036).

APRIL - JUNI 2013

Intäkterna uppgick till 853,2 Mkr (800,2).
Rörelseresultatet uppgick till 50,0 Mkr (43,0).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 45,8 Mkr (34,7).

För ytterligare information, kontakta:
VD, Ulf Rostedt
Mobil: 46 70 694 86 82

www.itab.se

ITAB Shop Concept AB är noterat vid OMX Nordic Exchange och säljer, utvecklar, tillverkar och installerar kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem.
Koncernen har cirka 2 200 anställda, och omsatte 3 511 Mkr 2012.
www.itab.se

Om oss

ITAB Shop Concept AB (publ) är noterat vid Nasdaq OMX Stockholm och erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har cirka 3 000 anställda, och omsatte 5 193 Mkr 2015.

Prenumerera

Dokument & länkar