Delårsrapport Januari-Juni 2010

• Intäkterna uppgick till 1 222,5 Mkr (1 344,4)

• Rörelseresultatet uppgick till 37,6 Mkr (47,4)

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 20,7 Mkr (40,2)

• Resultatet efter skatt uppgick till 16,1 Mkr (29,3)

• Resultatet per aktie uppgick till 1,13 kr (2,05)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -61,2 Mkr (89,1)

• Överenskommelse med en av Europas största dagligvarukedjor – ordervärde över 400 Mkr

För ytterligare information, tag kontakt med:

 

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  +46 36 31 73 00
Mobil:  +46 70 694 86 82

d. CEO Mikael Gustavsson
Telefon: +46 36 31 73 00
Mobil:  +46 70 516 28 66
 
Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: +46 [0]36 31 73 00
www.itab.se

 ITAB levererar butiksutrustning och kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Verksamheten består av projektledning, design, utveckling, tillverkning och försäljning. I konceptsortimentet ingår butiksinredningar i främst trä och metall, butiksutrustning såsom kassadiskar och entrésystem samt egenutvecklade produkter. Koncernen hade vid årsskiftet cirka 1 500 anställda och en omsättning på cirka 2,8 miljarder kronor.

Om oss

ITAB Shop Concept AB (publ) är noterat vid Nasdaq OMX Stockholm och erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har cirka 3 000 anställda, och omsatte 5 193 Mkr 2015.

Prenumerera

Dokument & länkar