Delårsrapport Januari-Juni 2010

• Intäkterna uppgick till 1 222,5 Mkr (1 344,4)

• Rörelseresultatet uppgick till 37,6 Mkr (47,4)

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 20,7 Mkr (40,2)

• Resultatet efter skatt uppgick till 16,1 Mkr (29,3)

• Resultatet per aktie uppgick till 1,13 kr (2,05)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -61,2 Mkr (89,1)

• Överenskommelse med en av Europas största dagligvarukedjor – ordervärde över 400 Mkr

För ytterligare information, tag kontakt med:

 

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  +46 36 31 73 00
Mobil:  +46 70 694 86 82

d. CEO Mikael Gustavsson
Telefon: +46 36 31 73 00
Mobil:  +46 70 516 28 66
 
Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: +46 [0]36 31 73 00
www.itab.se

 ITAB levererar butiksutrustning och kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Verksamheten består av projektledning, design, utveckling, tillverkning och försäljning. I konceptsortimentet ingår butiksinredningar i främst trä och metall, butiksutrustning såsom kassadiskar och entrésystem samt egenutvecklade produkter. Koncernen hade vid årsskiftet cirka 1 500 anställda och en omsättning på cirka 2,8 miljarder kronor.

Om oss

TAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem, professionella belysningssystem och digitala produkter för den fysiska butiken. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 400 anställda och hade 2017 en årsomsättning på 6 381 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar