ITAB Shop Concept AB förvärvar Nordic Light Group AB

ITAB, en av de ledande aktörerna inom butiksinredning i Europa, förvärvar aktierna i Nordic Light Group AB av AnkiBo Holding AB. Nordic Light är ett av Skandinaviens ledande bolag inom butiksbelysning till detaljhandeln. Förvärvet stärker ITABs erbjudande avseende kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Förvärvet bedöms ha en positiv effekt med 3 till 4 kr avseende vinst per aktie nästkommande 12 månader.

Nordic Light Group AB, grundades 1980 av Åke Rylander. 1993 togs ägandet över av makarna Ann-Kristin Holmqvist Lundberg och Bengt Lundberg via AnkiBo Holding AB tillsammans med amerikanska partners. Bolaget säljer, utvecklar och tillverkar högkvalitativa belysningssystem för fack- och dagligvaruhandeln. Huvudkontoret är beläget i Skellefteå där det bl. a finns funktioner för försäljning, logistik, utveckling och design. Bolaget har på kort tid byggts upp till att vara ledande inom butiksbelysning och dess kunder är större butikskedjor inom detaljhandeln. Under 2010 omsatte bolaget 553 mSEK och rörelseresultatet var 83 mSEK. Den 31 december 2010 hade bolaget ett eget kapital på 310 mSEK och en nettokassa på 45 mSEK. Soliditeten var 72 %. Nordic Light Group har verksamhet i Sverige, Kina samt USA och har totalt 780 anställda, varav merparten i Kina och ca 100 i Sverige.

Utöver verksamhet i Sverige har koncernen två större fabriker i Suzhou respektive Shenzhen i Kina, där produktion av belysnings- och till viss del inredningsprodukter sker. Förutom befintlig produktion kommer ytterligare volym tillföras från den sourcing och produktion som ITAB bedriver idag, främst butiksinredning, och på sikt bli ett än viktigare nav i koncernens strategi och utveckling av produktion och logistik i Asien. Nordic Lights etablering i Kina ger också ökade möjligheter att följa och utvecklas tillsammans med främst befintliga utvalda nordeuropeiska kunder på den asiatiska marknaden.        

Förvärvet är helt i linje med ITABs strategi att erbjuda kompletta konceptbutiker inklusive belysning, inredning, kassadiskar, installation och projektledning. Belysning är en allt viktigare del i butikens koncept gällande såväl design som energieffektivitet, områden där Nordic Light är framstående idag. Genom förvärvet får Nordic Light stora möjligheter att öka sin försäljning främst på den europeiska marknaden, där ITAB finns idag. Mer information om NLG finns på www.nordiclight.com.

”Investeringen ligger helt i linje med vår strategi att bredda vårt erbjudande genom värdeskapande förvärv”, säger Ulf Rostedt , VD för ITAB Shop Concept. ”Genom förvärvet stärks såväl ITABs och NLGs kompletta erbjudande. Tillsammans kan vi på bättre sätt möta kundernas ökande krav på helhetskoncept från en leverantör”.

”Det är spännande och intressant att kunna komplettera vår portfölj med ITABs koncept- och produktsortiment. Det blir ett perfekt komplement till vår befintliga produktportfölj och kommer göra det möjligt för oss att öka vår försäljning på den europeiska marknaden, där ITAB finns idag”, säger Bengt Olof Lundberg, koncernchef för NLG.”Därtill söker fler och fler butikskedjor i EU och USA etableringar och leverantörer i Asien som de är vana vid och känner till”.

ITAB förvärvar aktierna i Nordic Light Group AB och betalar bokfört värde för bolagets tillgångar och skulder. Därutöver tillkommer en mindre premie som baseras på bokslutet 31 augusti 2011. Finansiering av affären sker via banklån och befintlig likviditet. Merparten av köpeskillingen betalas på tillträdesdagen, slutreglering sker i januari 2012. Tillträdesdag är 1 september 2011.

För ytterligare information, kontakta:

VD, Ulf Rostedt 
Telefon: +46 36 31 73 00
Mobil: +46 70 694 86 82

www.itab.se

ITAB Shop Concept AB, som är noterat vid OMX Nordic Exchange, levererar kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Verksamheten består av projektledning, design, utveckling, tillverkning och försäljning. I konceptsortimentet ingår butiksinredningar i främst trä och metall, butiksutrustning såsom kassadiskar och entrésystem samt egenutvecklade produkter. Koncernen har cirka 1 500 anställda och omsatte 2 747 miljoner SEK under 2010.

Denna information lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2011 kl. 15.00.

ITAB Shop Concepts certified advisor är Remium AB.

Om oss

TAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem, professionella belysningssystem och digitala produkter för den fysiska butiken. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 400 anställda och hade 2017 en årsomsättning på 6 381 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar