ITAB Shop Concept har genom dotterbolag avtalat med Dressmann om leverans av kompletta butikskoncept

ITAB har genom dotterbolag avtalat om ett tvåårigt samarbete med Dressmann, som ingår i Varner-Gruppen och är en en av Skandinaviens största aktörer inom konfektion. Dressmann har cirka 400 butiker i Norden och Tyskland och är Varner-Gruppens äldsta och mest etablerade kedja.

Dressmann har valt ITAB som enda leverantör av kompletta butikskoncept under perioden. ITABs geografiska närvaro i Europa och långa samarbete med andra kedjor i Varner-Gruppen, har varit bidragande faktorer vid val av ITAB som samarbetspartner. ITAB befäster genom samarbetet sin marknadsledande position som leverantör av kompletta butikskoncept till fackhandeln. Ordervärdet är beräknat till närmare 80 Mkr under tvåårsperioden.

Denna information lämnades för offentliggörande den 28 mars 2014 kl. 10.50.

För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  46 36 31 73 00
Mobil:  46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.se

ITAB Shop Concept AB är noterat vid OMX Nordic Exchange och erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har cirka 2 300 anställda, och omsatte 3 574 Mkr 2013.

Om oss

ITAB Shop Concept AB (publ) är noterat vid Nasdaq OMX Stockholm och erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har cirka 3 000 anställda, och omsatte 5 193 Mkr 2015.

Prenumerera

Dokument & länkar