ITAB Shop Concept har genom dotterbolag förvärvat återstående minoritet i Prolight Försäljning AB

 

ITAB, en av de ledande aktörerna inom butiksinredning i Europa, förvärvar återstående minoritetsaktier motsvarande 49 % av aktierna i Prolight Försäljning AB som blir ett helägt dotterbolag till Nordic Light AB som sedan i september 2011 ingår i ITAB-koncernen.

Prolight bedriver försäljning av belysningsprodukter, främst på den nordiska marknaden. Bolaget hade 2011 en nettoomsättning på 87 Mkr, ett rörelseresultat på 8,4 Mkr och 14 anställda.

Köpeskillingen uppgår till 16 Mkr kontant, vilket är något mer än synligt substansvärde , samt en tilläggsköpeskilling. Tillträdesdag är den 27 april 2012. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv effekt på vinst per aktie.

”Förutom sin starka position på den svenska butiksbelysningsmarknaden, har Prolight, som länk mellan Nordic Light och ITABs övriga butiksinredningsbolag, en viktig uppgift att förstärka synergieffekterna för belysning inom koncernen” säger Ulf Rostedt, VD för ITAB.

Denna information lämnades för offentliggörande den 27 april 2012 kl.16.15.

För ytterligare information, kontakta:
VD, Ulf Rostedt
Telefon: 46 36 31 73 00
Mobil: 46 70 694 86 82

www.itab.se

ITAB är marknadsledare i Europa på kassadiskar och levererar över 20 000 kassadiskar om året till detaljhandeln. ITAB Shop Concept AB, som är noterat vid OMX Nordic Exchange, levererar kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Verksamheten består av projektledning, design, utveckling, tillverkning och försäljning. I konceptsortimentet ingår butiksinredningar i främst trä och metall, butiksutrustning såsom kassadiskar, entrésystem och butiksbelysning. Koncernen har cirka 2 200 anställda, och omsatte 3 341 Mkr 2011.

Om oss

TAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem, professionella belysningssystem och digitala produkter för den fysiska butiken. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 400 anställda och hade 2017 en årsomsättning på 6 381 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar