ITAB Shop Concept har genom dotterbolag tecknat avtal om pilotinstallationer av självutcheckningssystem med Norgesgruppen

 

Norgesgruppen, Norges största dagligvarukedja, har valt ITAB som leverantör av självutcheckningssystem. Ordern, som togs i konkurrens med ett flertal andra leverantörer, avser leverans av 4-6 pilotinstallationer av självutcheckningssystemen TwinFlow, MoveFlow och ExitFlow. Pilotinstallationerna kommer företrädesvis att genomföras under hösten i flertalet av kundens olika butikskoncept. Ordern är av stor betydelse då detta är ITABs första installation av självutcheckningssystem på den norska marknaden och i samarbete med den marknadsledande dagligvarukedjan i Norge.

ITABs självutcheckningskoncept syftar till att skapa snabba och flexibla alternativ för utcheckning, att frigöra personal och möjliggöra för en ökad servicegrad i butiken. TwinFlow och MoveFlow är två produktgrupper inom ITABs självutcheckningskoncept som bygger på att kunden scannar och checkar ut, antingen via TwinFlow som är en självbetjäningskassadisk med varuband, eller MoveFlow som är en enklare självbetjäningskassa av slaget”korg till påse”. Efter betalning scannas kvittot vid grindarna i utgångssystemet ExitFlow. I ITABs koncept ingår även EasyFlow som bygger på streckkodslös identifiering av varan.

För mer information se www.itabscanflow.com 

Denna information lämnades för offentliggörande den 27 april 2012 kl .9.00

För ytterligare information, kontakta:
VD, Ulf Rostedt
Telefon: 46 36 31 73 00
Mobil: 46 70 694 86 82

www.itab.se

ITAB är marknadsledare i Europa på kassadiskar och levererar över 20 000 kassadiskar om året till detaljhandeln. ITAB Shop Concept AB, som är noterat vid OMX Nordic Exchange, levererar kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Verksamheten består av projektledning, design, utveckling, tillverkning och försäljning. I konceptsortimentet ingår butiksinredningar i främst trä och metall, butiksutrustning såsom kassadiskar, entrésystem och butiksbelysning. Koncernen har cirka 2 200 anställda, och omsatte 3 341 Mkr 2011.

Om oss

ITAB Shop Concept AB (publ) är noterat vid Nasdaq OMX Stockholm och erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har cirka 3 000 anställda, och omsatte 5 193 Mkr 2015.

Prenumerera

Dokument & länkar