ITAB Shop Concept har tecknat avtal med Varner Gruppen, förväntat ordervärde 120 Mkr

ITAB Shop Concept har tecknat ett förlängningsavtal med Varner Gruppen avseende leveranser av Cubus butiksinredningskoncept. Avtalet förlängs med 3 år och gälla åren 2010 - 2012. Utöver detta har avtal tecknats om att tillsammans utveckla BikBoks nya butiksinredningskoncept. Avtal gäller fram till och med 2011. Varner Gruppen ser möjligheter i ITAB:s breda, geografiska närvaro i Europa med tanke på framtida expansion. ITAB stärker med detta avtal ytterligare sin marknadsledande position inom fackhandel. Förväntat ordervärde under perioden är minst 120 Mkr. ITAB levererar kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Verksamheten består av projektledning, design, utveckling, tillverkning och försäljning. I konceptsortimentet ingår butiksinredningar i främst trä och metall, butiksutrustning såsom kassadiskar och entrésystem samt egenutvecklade produkter. Koncernen har cirka 1.600 anställda. För ytterligare information, tag kontakt med: ITAB Shop Concept AB VD/CEO Ulf Rostedt Telefon: +46 36 31 73 00 Mobil: 0706-948682 CFO Magnus Olsson Telefon: +46 36 31 73 00 Mobil: 0705-44 47 89 Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING Telefon: +46 [0]36 31 73 00 info@itab.se, www.itab.se

Om oss

ITAB Shop Concept AB (publ) är noterat vid Nasdaq OMX Stockholm och erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har cirka 3 000 anställda, och omsatte 5 193 Mkr 2015.

Prenumerera

Dokument & länkar