ITABs helautomatiska självutcheckningssystem EasyFlow nu i drift i butiksmiljö

ITAB Shop Concept AB, Europas ledande tillverkare och leverantör av kassadiskar, har installerat det helautomatiska självutcheckningssystemet EasyFlow i butiksmiljö hos kund, en dagligvarukedja i Beneluxområdet. Installationen är av stor betydelse för ITAB, då det är den första driftssättningen av EasyFlow i butik.

”Installationen har gått enligt plan och resultatet i butik är i linje med våra förväntningar. Vi är nu redo att ta nästa steg i utvecklingen av vårt självutcheckningskoncept”, säger Ulf Rostedt, VD för ITAB Shop Concept AB.

Under november 2012 träffade ITAB en andra överenskommelse avseende testleverans av EasyFlow, denna gång med en av Europas största dagligvarukedjor. Testleveransen avser initialt en installation av EasyFlow. Därefter är avsikten att installera fler produkter ur ITABs självutcheckningskoncept.

EasyFlow är en del av ITABs självutcheckningskoncept, vilket syftar till att skapa snabba och flexibla alternativ för utcheckning, frigöra personal och möjliggöra en ökad servicegrad i butiken. EasyFlow är ett säkert, snabbt och kostnadseffektivt helautomatiskt självutcheckningssystem som ger stora besparingar för detaljhandeln. EasyFlow har den unika funktionen att identifiera varor som t ex frukt och grönt utan streckkod samt ange pris vid identifieringsprocessen. För mer information, se www.itabscanflow.com. Se även presentationsfilm om EasyFlow på www.itab.se.

Denna information lämnades för offentliggörande den 5 februari 2013 kl. 12.50.

För ytterligare information, kontakta:

ITAB Shop Concept AB 
CEO, Ulf Rostedt
Telefon: 46 36 31 73 00
Mobil: 46 70 694 86 82                                                                         

CFO Magnus Olsson
Telefon: 46 36 31 73 00
Mobil: 46 70 544 47 89

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING    
Telefon: 46 36 3
1 73 00

www.itab.se

ITAB Shop Concept AB är noterat vid OMX Nordic Exchange och levererar kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning. Verksamheten består av projektledning, design, utveckling, tillverkning och försäljning. I konceptsortimentet ingår butiksinredningar i främst trä och metall, samt butiksutrustning såsom kassadiskar, entrésystem och butiksbelysning.

Om oss

ITAB Shop Concept AB (publ) är noterat vid Nasdaq OMX Stockholm och erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har cirka 3 000 anställda, och omsatte 5 193 Mkr 2015.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar