ITABs huvudägare konverterar till aktier

 

ITABs båda huvudägare Tord Johansson och Johan Rapp har tillsammans med Stig-Olof Simonsson med bolag och Gerald Engström med bolag och bolagets ledning samt ett antal övriga konvertibeldelägare beslutat att konvertera sina innehav av ITABs konvertibel 2008 till aktier. Detta innebär att konvertibler på nominellt ca 166 Mkr av det totala konvertibellånet på 226,7 Mkr konverteras vilket är ca 73 % av utestående konvertibler.

Genom att konvertering görs i god tid före årsstämman den 9 maj är de nya aktierna berättigade till årets utdelning (föreslagen utdelning 1,50 kr/aktie).
För mer information se ITABs hemsida, www.itab.se.

Denna information lämnades för offentliggörande den 1 mars 2012 kl. 09.00

För ytterligare information, kontakta:

ITAB Shop Concept AB 
CEO, Ulf Rostedt
Telefon: 46 36 31 73 00
Mobil: 46 70 694 86 82                                                                         

CFO Magnus Olsson
Telefon: 46 36 31 73 00
Mobil: 46 70 544 47 89

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 36 31 73 00

www.itab.se

ITAB är marknadsledare i Europa på kassadiskar och levererar över 20 000 kassadiskar om året till detaljhandeln. ITAB Shop Concept AB, som är noterat vid OMX Nordic Exchange, levererar kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Verksamheten består av projektledning, design, utveckling, tillverkning och försäljning. I konceptsortimentet ingår butiksinredningar i främst trä och metall, butiksutrustning såsom kassadiskar, entrésystem och butiksbelysning. Koncernen har cirka 2 200 anställda, och omsatte 3 341 Mkr 2011.

Om oss

TAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem, professionella belysningssystem och digitala produkter för den fysiska butiken. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 400 anställda och hade 2017 en årsomsättning på 6 381 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar