Ökning av det totala antalet aktier och röster i ITAB Shop Concept AB

I enlighet med lagen om handel med finansiella instrument 4 kap 9 § meddelar ITAB Shop Concept AB härmed att antalet aktier och röster i bolaget ökade med 945.130 st B-aktier representerande samma antal röster i bolaget. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår efter ökningen till 15.231.082 st fördelade på 3.900.000 A-aktier och 11.331.082 B-aktier. Antalet röster uppgår efter ökningen till 50.331.082 st. Ökningen av antalet aktier beror på genomförda och hos Bolagsverket registrerade konverteringar av ITAB Shop Concepts konvertibler 2008/2012.

Utöver ovanstående ökning har hittills anmälningar om konverteringar motsvarande 1.130.670 B-aktier inkommit samt anmälning av teckning av 20.500 B-aktier via teckningsoptioner ITAB TO 1. Detta innebär att totala antalet aktier kommer att öka med ytterligare 1.151.170 st till  st fördelade på 3.900.000 A-aktier och 12.482.252 B-aktier. Antalet aktier kommer efter ökningen att uppgå till 16.382.252 st och antalet röster till 51.482.252 st.

Denna information lämnades för offentliggörande den 30 mars 2012 kl. 14.45.

För ytterligare information, kontakta:

ITAB Shop Concept AB 
CEO, Ulf Rostedt
Telefon: 46 36 31 73 00
Mobil: 46 70 694 86 82                                                                         

CFO Magnus Olsson
Telefon: 46 36 31 73 00
Mobil: 46 70 544 47 89

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 36 31 73 00

www.itab.se

ITAB är marknadsledare i Europa på kassadiskar och levererar över 20 000 kassadiskar om året till detaljhandeln. ITAB Shop Concept AB, som är noterat vid OMX Nordic Exchange, levererar kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Verksamheten består av projektledning, design, utveckling, tillverkning och försäljning. I konceptsortimentet ingår butiksinredningar i främst trä och metall, butiksutrustning såsom kassadiskar, entrésystem och butiksbelysning. Koncernen har cirka 2 200 anställda, och omsatte 3 341 Mkr 2011.

Om oss

TAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem, professionella belysningssystem och digitala produkter för den fysiska butiken. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 400 anställda och hade 2017 en årsomsättning på 6 381 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar