PRESSMEDDELANDE

Den danska koncernen XL- BYG har valt ITAB Shop Concept för leverens av kompletta butikskoncept. Avtalet är 3-årigt med ett beräknat ordervärde av 75 Mkr under perioden.

ITAB Shop Concept, med säte i Jönköping och handelsplats på First North har genom dotterbolag tecknat ett 3-årigt avtal med XL-BYG som samarbetspartner på den danska marknaden. Uppdraget kommer i första hand att genomföras av ITABs enheter i Danmark och Sverige.

XL-BYG är en fusion mellan RÅD&DÅD Byggecenter A/S, Byggekram A/S och PROFFEN A/S samt ett antal andra byggmarknader. XL-BYG har cirka 150 butiker i Danmark och dessa skall under de kommande 3 åren byggas om till ett gemensamt XL-BYG koncept. ITAB är vald som leverantör av kompletta butiker inom områdena inredning, disklösningar och entrésystem.

ITAB levererar kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Verksamheten består av projektledning, design, utveckling, tillverkning och försäljning. I konceptsortimentet ingår butiksinredningar i främst trä och metall, butiksutrustning såsom kassadiskar och entrésystem samt egenutvecklade produkter. Omsättningstakten i ITAB Shop Concept är omkring 2,3 Miljarder kr/år. Koncernen har ca 1 300 anställda.

ITAB Shop Concepts certified adviser är Remium AB.

Om oss

ITAB Shop Concept AB (publ) är noterat vid Nasdaq OMX Stockholm och erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har cirka 3 000 anställda, och omsatte 5 193 Mkr 2015.

Prenumerera

Dokument & länkar