Itiviti Group Holding AB och Itiviti Group inbjuder till en telefonkonferens för investerare den 15 november

Itiviti Group Holding AB (före detta Orc Group Holding AB) och Itiviti Group inbjuder till en telefonkonferens (på engelska) för investerare tisdagen den 15 november 2016, kl. 15.00. VD Torben Munch och CFO Tony Falck presenterar och kommenterar koncernens delårsrapport för januari–september 2016.

Anmälan till telefonkonferensen sker till Itiviti Group per e-post ir@Itiviti.com eller telefon 08-506 477 00 senast den 9 november 2016. Vänligen uppge namn, e-post och telefonnummer.

Den 2 februari 2016 presenterade Orc Group and CameronTec Group det nya gemensamma bolaget, Itiviti. Den 1 april offentliggjordes att samgåendet var slutfört. Som en följd av detta har Orc Group Holding AB ändrat namn till Itiviti Group Holding AB.

Om Itiviti
Itiviti är en världsledande leverantör av teknologi till kapitalmarknadens aktörer. Tradingfirmor, banker, mäklare och institutionella kunder använder Itivitis lösningar och kunnande för att effektivisera sin dagliga verksamhet och för att skapa bestående konkurrensfördelar på globala marknader.

Itiviti har 13 kontor och mer än 400 kunder över hela världen. Företaget bildades genom ett samgående mellan Orc Group, världsledande inom teknologi för börshandel, och CameronTec Group, den globala standarden inom infrastruktur för finansiell meddelandehantering. Från starten 2016 har Itiviti ca 400 medarbetare och en uppskattad årsomsättning på 700 MSEK.

Itiviti arbetar med kontinuerlig innovation för att utveckla flexibla plattformar och lösningar som hjälper kunderna att ta initiativet och möta utmaningar från föränderliga marknader och regelverk.

Itiviti Group Holding AB ägs av Itiviti AB där Nordic Capital Fund VII är huvudägare.

För mer information besök: Itiviti.com

Taggar:

Om oss

Orc är världsledande inom teknologi för börshandel med derivatinstrument. Genom att fokusera på långsiktiga samarbeten och resultatinriktad innovation stödjer vi ledande tradingfirmor, market makers, banker och mäklare världen över. Våra kunder uppskattar Orcs robusta lösningar för att de skapar konkret värde och bidar till att de kan nå sina affärsmål på de allt mer komplexa och konkurrensutsatta finansiella marknaderna. Orc är globalt verksamma med nära 200 kundinstallationer i över 30 länder, tillgång till mer än 150 handelsplatser, samt kontor i världens främsta finansiella centra. Genom att kombinera vår tekniska expertis med en gedigen förståelse för finansbranschen erbjuder Orc även expertrådgivning och konsulttjänster. Våra tjänster bidrar till att sänka kostnader och komplexitet och att kunden kan behålla fullt fokus på att skapa värde i sin kärnverksamhet. Orc ägs av Orc Group Holding AB där Nordic Capital Fund VII är huvudägare. www.orc-group.com

Prenumerera