Orc Group Holding AB och Orc Group inbjuder till informationsmöte den 12 december

Orc Group Holding AB och Orc Group inbjuder till ett informationsmöte för att orientera investerare om företagets utveckling enligt den strategiska inriktning som presenterades den 29 maj 2013, i samband med delårsrapporten för första kvartalet.

På informationsmötet kommer företagsledningen bestående av VD Torben Munch, CFO Tony Falck och COO Troels Jensen ge en uppdatering gällande det aktuella läget för implementeringen av Orcs strategi, med tonvikt på företagets framtida kunderbjudande.

Informationsmötet hålls i centrala Stockholm den 12 december kl. 15.30. Plats meddelas efter anmälan.

Anmälan till informationsmötet sker till Orc Group per e-post ir@orc-group.com eller telefon 08-506 477 00 senast den 9 december 2013. Vänligen uppge namn, e-post och telefonnummer.

Om Orc
Orc är en ledande leverantör av teknik och tjänster till den globala finansbranschen. Orc erbjuder avancerade lösningar för handel och marknadsaccess som används av trading- och market making-firmor, investmentbanker, hedgefonder och mäklarhus över hela världen.

Orc utvecklar och marknadsför de verktyg som krävs för att bygga lönsamma verksamheter inom finansiell handel och mäkleri på dagens marknader som präglas av hårt konkurrenstryck och snabba förändringar.

Orc bedriver sin verksamhet med försäljning, kundsupport och utbildning i nära anslutning till världens ledande finansiella marknader från sina kontor i Europa, Nordamerika och Asien-Stillahavsområdet.

Orc ägs av Orc Group Holding AB vilket i sin tur främst ägs av Nordic Capital Fund VII.

För mer information besök: www.orc-group.com

Taggar:

Om oss

Orc är världsledande inom teknologi för börshandel med derivatinstrument. Genom att fokusera på långsiktiga samarbeten och resultatinriktad innovation stödjer vi ledande tradingfirmor, market makers, banker och mäklare världen över. Våra kunder uppskattar Orcs robusta lösningar för att de skapar konkret värde och bidar till att de kan nå sina affärsmål på de allt mer komplexa och konkurrensutsatta finansiella marknaderna. Orc är globalt verksamma med nära 200 kundinstallationer i över 30 länder, tillgång till mer än 150 handelsplatser, samt kontor i världens främsta finansiella centra. Genom att kombinera vår tekniska expertis med en gedigen förståelse för finansbranschen erbjuder Orc även expertrådgivning och konsulttjänster. Våra tjänster bidrar till att sänka kostnader och komplexitet och att kunden kan behålla fullt fokus på att skapa värde i sin kärnverksamhet. Orc ägs av Orc Group Holding AB där Nordic Capital Fund VII är huvudägare. www.orc-group.com