IVO förbjuder fortsatt verksamhet vid boende för ensamkommande barn

IVO har funnit så allvarliga missförhållanden vid ett boende för ensamkommande barn i Västerås att det medför fara för liv, hälsa och säkerhet. Missförhållandena bedöms sammantaget vara så allvarliga att IVO förbjuder fortsatt verksamhet omedelbart. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat ett beslut om att förbjuda AB Learning & Consulting by OC att bedriva verksamhet vid det aktuella boendet.

Vid granskning av verksamheten har IVO funnit en rad missförhållanden som bland annat rör bristande åtgärder efter allvarliga våldsincidenter, bristande kontroll på antalet ungdomar och bristande rutiner för att trygga ungdomarnas säkerhet. IVO gör samtidigt bedömningen att verksamheten inte har för avsikt att vidta nödvändiga åtgärder tillräckligt snabbt.

– Vi bedömer att missförhållandena är så allvarliga att de medför fara för liv, hälsa och personlig säkerhet för de som är placerade på boendet, säger Tove Hedåberg inspektör på IVO.

Beslutet gäller omedelbart, men skälig tid för verkställande ska ges till verksamheten, som har till den 2 december kl. 15.00 på sig att verkställa beslutet.

Länk till beslutet


Kontaktpersoner

Tove Hedåberg, inspektör, 010- 788 57 11

Annika Algeblad, enhetschef, 010- 788 50 00

Jonas Malm, kommunikatör, 010- 788 50 27

Om oss

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är en myndighet som ansvarar för tillsyn av hälso- och sjukvården, dess personal och verksamheter inom socialtjänstområdet. Genom bland annat 2 500 inspektioner varje år granskar vi att den vård och omsorg som ges i Sverige är säker och av god kvalitet. Våra iakttagelser och analyser samt den vägledning vi ger i vår tillsyn bidrar till ett fortlöpande lärande inom vården och omsorgen. IVO prövar även ansökningar om tillstånd för enskilda verksamheter enligt socialtjänstlagen och LSS. www.ivo.se.