J.W. Childs förlänger erbjudandet till aktieägarna i Esselte

J.W. Childs förlänger erbjudandet till aktieägarna i Esselte J.W. Childs Acquisition Sweden ABs ("J.W. Childs") offentliga erbjudande till aktieägarna i Esselte AB ("Esselte") har accepterats av aktieägare representerande 97 procent av aktierna och 97 procent av rösterna i Esselte (inklusive de aktier som omfattas av avtalet med Ratos AB). Eftersom myndighetstillstånd är utestående i vissa länder, inklusive USA, har J.W. Childs beslutat att förlänga anmälningstiden för erbjudandet till och med den 12 juli 2002. Redovisning av likvid förväntas kunna påbörjas den 16 juli 2002. J.W. Childs förväntar att erforderliga tillstånd kommer att erhållas inom kort och har därför beslutat att avsäga sig sin rätt att, helt eller delvis, frånfalla villkoren för erbjudandet. Efter att erbjudandet har genomförts kommer planer avseende ny strategi och organisation meddelas kunder och anställda. Stockholm den 1 juli 2002 J.W. Childs Acquisition Sweden AB För ytterligare information kontakta: Adam Suttin J.W. Childs Associates L.P. telefonnummer: +1 617 753 11 00 eller +44 7764 339 792 eller Samir Kamal Carnegie Investment Banking telefonnummer: 08-676 8565 eller 0708-76 8565 eller Magnus Nicolin telefonnummer: +1 516 476 6703 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/01/20020701BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/01/20020701BIT00250/wkr0002.pdf

Dokument & länkar