Jaakko Pöyry Group och Finnfund grundar energifond

JAAKKO PÖYRY GROUP OCH FINNFUND GRUNDAR ENERGIFOND Energia-Ekono Oy (EKONO), som ingår i Jaakko Pöyry Group-koncernen, och Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd (FINNFUND) har beslutat grunda en gemensamt administrerad energifond, Private Energy Market Fund Ltd (FONDEN). FONDEN kommer att göra aktiekapitalinvesteringar på växande energimarknader. FONDENs storlek uppgår till 50 miljoner EUR. FONDEN är tidsbegränsad (closed end fund) med en livstid på 15 år. Investerarbasen består av finska institutionella investerare: Sampo Group, Pohjola Group och FINNFUND. Jaakko Pöyry Group kommer också att delta som investerare i FONDEN. FONDEN administreras av ett separat bolag, Emerging Power Partners Ltd, som ägs av FINNFUND och EKONO. FONDEN investerar i huvudsak i privatägda energibolag, vars tillväxt- och lönsamhetsutsikter är bättre än genomsnittet. FONDEN väntas investera sitt kapital i närmare 10 projekt under de första fem åren av sin verksamhet. Investeringarna kommer i genomsnitt att uppgå till 3 miljoner EUR. Energia-Ekono Oy (EKONO), som ingår i Jaakko Pöyry Group -koncernen, är Finlands största oberoende konsult- och ingenjörsföretag inom energisektorn. EKONO har projekterat över 50 procent av alla kraftverk i Finland och har deltagit i talrika internationella projekt. EKONOs tjänster omfattar ett industriprojekts hela livscykel, från affärsstrategiska studier till projektutveckling, genomförande och operations improvement. Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd (FINNFUND) är ett utvecklings- och finansieringsbolag för finansiering av affärsverksamhet och industriella investeringar i växande utvecklingsländer. FINNFUND kan också erbjuda fondadministrationstjänster inom olika områden, inklusive energisektorn. JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ Erkki Pehu-Lehtonen Teuvo Salminen Närmare uppgifter ges av: Herkko Lehdonvirta, verkställande direktör Emerging Power Partners Ltd Tel: +358 9 8947 4337, +358 40 502 8300 www.poyry.com DISTRIBUTION Helsingfors Börs Stockholms Fondbörs Informationsmedia ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/23/19991123BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/23/19991123BIT00130/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar