AB Jacobson & Widmark vidarutvecklar

AB JACOBSON & WIDMARK VIDAREUTVECKLAR AFFÄRSVERKSAMHET OCH ORGANISATION. I syfte att förstärka de positiva trender som uppvisats inom flera av J&Ws affärsområden och också utveckla de verksamhetsgrenar som inte nått sina lönsamhetsmål införs från 1 januari 1999 följande organisation * J&W Energi och Miljö I detta affärsområde, med Ole Paus som ansvarig, samlas stora delar av J&Ws nuvarande miljöverksamheter som plattform för en vidare utveckling. J&W har identifierat Energi och Miljö som ett av de strategiskt mest viktiga teknikområdena inför millennieskiftet. Det nya affärsområdet innebär att kraftfulla resurser och kunskaper inom området blir lätt tillgängliga för kunder och för J&Ws samtliga affärsområden. * J&W Sjölanders Ulf Wickström ansvarar fortsatt för detta område som kompletteras med J&W i namnet. J&W Sjölanders väl täckande tjänsteutbud inom El- och Teleteknik utökas med projektering för VVS, en verksamhet som hittills bedrivits i EVR & Wahlings. * J&W Mark och Anläggning Eskil Sellgren ansvarar fortsatt för detta område, som utför uppdrag inom trafik-planering, väg-, järnvägs- och markteknik, bro- och vattenbyggnad, mät- , kart- och ledningsteknik, berg- och geoteknik samt landskapsarkitektur. * J&W Byggprojektering Rikard Appelgren tillträder som ansvarig för detta affärsområde, som arbetar med byggkonstruktion, bygg- och ombyggnadsteknik, brandskydd, skadeutredningar, teknikutveckling och CAD-samordning. * J&W Projektstyrning Leif Carlson ansvarar fortsatt för detta område, tidigare benämnt J&W BAS. Verksamheten omfattar både ledande roller och specialistfunktioner inom projektstyrning, tjänster som i ökande omfattning erbjuds kunder även utanför byggbranschen. Thomas Erséus, J&Ws verkställande direktör sedan 1 oktober 1998, vill med den nya organisationen ytterligare förstärka tydligheten till befintliga och nya kunder. Samtidigt skall förbättrad lönsamhet genom tydliga mål och ett effektivt resursutnyttjande stödjas. Den nu uppbyggda strukturen skall kunna bibehållas eller utgöra bas för vidareutveckling vid eventuella ytterligare förvärv eller egen utveckling av nya kompetensområden. Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av Thomas Erséus, 08- 731 20 24, e-post thomas.erseus@jacwid.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/16/19981216BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/16/19981216BIT00270/bit0002.pdf

Dokument & länkar