Beslut om extrautdelning och optionsprogram i J&W

Beslut om extrautdelning och optionsprogram i J&W J&W har hållit bolagsstämma. Budskapen till aktieägarna var positiva. Under 1999 fortsatte den positiva resultattrenden i bolaget. Resultatet före skatt för 1999 uppgick till 63,7 Mkr att jämföra med 25,6 Mkr för 1998. J&W bedöms ha goda förutsättningar till en fortsatt gynnsam resultatutveckling under 2000. - J&Ws lönsamhet toppar branschens lönsamhetsliga och det med råge, säger VD Thomas Erséus. Det skall ses som ett resultat av dels de mer defensiva åtgärder som vi nödgades vidta 1998 och dels av de offensiva åtgärder som har präglat 1999. Vi har med detta skapat ett försprång i branschen som vi nu kommer att dra nytta av. J&Ws rätt till andel i SPPs överkonsolidering uppgår till 250 Mkr. Vi förväntar oss besked och utbetalning under våren. Beslut vid bolagsstämman Extrautdelning Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att till aktieägarna utdela 13:50 kr per aktie varav 8:50 är extra utdelning. Avstämningsdag för vinstutdelning är 28 mars 2000 och utbetalning beräknas ske 31 mars 2000 Optionsprogram Vid stämman beslutades också om emission av skuldebrev förenat med teckningsoptioner. Teckningsoptionerna skall överlåtas på marknadsmässiga villkor till anställda i J&W. Ökning av aktiekapitalet motsvarar en utspädning på cirka 6% efter fullt utnyttjande av teckningsoptionerna. Teckning av aktier skall ske senast 17 april 2003. Garanterad tilldelning är 200 teckningsoptioner per anställd och maximal tilldelning är 5.000 per anställd. Styrelse Till nya ledamöter valdes Stefan Dahlbo, VD Hagströmer & Qviberg AB och Jan-Erik Forsgren. Thomas Erséus, Jörgen Ekberg, Lars Förberg, Hans Karlsson, Johan Karlström samt Jan Åkesson omvaldes. Vid konstituerande styrelsemöte utsågs Jan Åkesson till styrelsens ordförande. Till revisor valdes KMPG Bohlins AB. Kommande rapporter Delårsrapport för januari - mars kommer att lämnas den 26 april 2000, för 1:a halvåret den 10 augusti och delårsrapport januari - september den 24 oktober Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av Thomas Erséus tel 08-731 2024, 070-378 20 24 e-post, thomas.erseus@jw.se J&W är ett utvecklingsinriktat tekniskt konsultföretag. Verksamheten bedrivs i fem samverkande affärsområden: J&W Byggprojektering, J&W Energi och Miljö, J&W Mark och Anläggning, J&W Projektstyrning och J&W Sjölanders. J&W är börsnoterat sedan 1976, nu på Stockholms Fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00040/bit0002.pdf

Dokument & länkar