Inlösen av aktier i AB Jacobso & Widmark

INLÖSEN AV AKTIER I AB JACOBSON & WIDMARK Anmälningsperioden för inlösen av aktier i AB Jacobson & Widmark (J&W) gick ut den 11 december 1998. Det totala antalet aktier i J&W som anmälts för inlösen uppgår till 1 033 471 aktier, vilket överstämmer med beslut fattat på extra bolagsstämma den 2 november 1998. Utbetalning av inlösenlikviden beräknas ske i slutet av februari 1999. Under perioden 28 december 1998 till och med åtta bankdagar före utbetalning av inlösenlikviden kommer det att vara möjligt att sälja respektive köpa inlösenaktier. Handel i inlösenaktier kommer att ske vid Stockholms Fondbörs. För mer information var vänlig kontakta VD Thomas Erséus, tel 08-731 20 24 e-post thomas.erseus@jacwid.se eller ekonomidirektör Anders Svensson, tel 08-731 20 44, e-post anders.svensson@jacwid.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/16/19981216BIT00260/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1998/12/16/19981216BIT00260/bit0002.doc

Dokument & länkar