J&W erhåller likvid vid fastighetsförsäljning

J&W ERHÅLLER LIKVID VID FASTIGHETSFÖRSÄLJNING J&W har idag slutfört försäljningen av samtliga helägda fastigheter till Mandamus AB om 210 Mkr. Efter avdrag för tillhörande lån och försäljningskostnader ökar J&Ws kassa med ca 175 Mkr. J&W har beslutat att amortera ca 165 Mkr av den befintliga pensions-skulden samt att göra en nedskrivning av all kvarvarande goodwill i koncernen per den 31 december 1998. En utredning om hur kvarvarande överskottslikviditet skall utnyttjas pågår. Se även tidigare pressmeddelanden den 1 och 11 september 1998. För mer information var vänlig kontakta Anders Svensson, tel 08-731 20 44 e.post: anders.svensson@jacwid.se AB Jacobson & Widmark är ett börsnoterat, tekniskt konsultföretag. Vi har ca 1200 medarbetare och är representerade över hela Sverige. Omsättningen uppgår till ca 900 Mkr. Vi erbjuder kvalificerade tjänster inom mark- och anläggningsteknik, byggprojektering, bygg-administration, VVS-teknik samt el- och teleteknik. Huvuddelen av verksamheten bedrivs under J&W-namnet. VVS-teknik bedrivs under namnet EVR & Wahlings och el- och teleteknik under namnet SJÖLANDERS.