J&W förstärker ledningsgruppen

J&W förstärker ledningsgruppen J&W fusionerades i juni med det brittiska konsultföretaget WSP. Tillsammans är vi nu ca 5 000 medarbetare och därmed det tredje största teknikkonsultföretaget i Europa. J&Ws VD Thomas Erséus ingår i WSPs styrelse och dessutom blir J&W ansvarigt för WSPs expansion i Europa utanför England. För att möjliggöra en fortsatt expansion i Sverige och övriga Europa förstärks ledningsgruppen. Rikard Appelgren tillträder vid årsskiftet en nyinrättad befattning som vice VD med övergripande ansvar för den operativa verksamheten i Sverige samt för marknadsbearbetning. Rikard, som är 36 år och civilingenjör, har varit anställd inom J&W sedan 1996 Rikard kommer att dela sin tid mellan vVD funktionen och sitt nuvarande arbete som affärsområdeschef för J&W Byggprojektering. Till ny affärsområdeschef för J&W Systems har Lars Janson utsetts. Nuvarande affärsområdeschef Ulf Wickström kommer i anslutning till sin 60 årsdag att gå ned på halvtid och arbeta med företagsövergripande frågor. Lars Janson är 45 år och har det senaste året varit t f affärsområdeschef inom J&W Systems. Lars var tidigare VD för KM Bygg och Anläggning AB. Lars tillträder vid årsskiftet. I november anställdes David Montgomery, 51 år och civilingenjör, som VD för WSP International Sweden AB. Davids uppgift är att utveckla den internationella verksamheten. David har tidigare varit anställd som VD för Hifab International AB. För ytterligare upplysningar kontakta VD Thomas Erséus, tel 08-688 65 28, 070-378 20 24, e-post thomas.erseus@jw.se J&W är ett utvecklingsinriktat konsultföretag vars verksamhet bedrivs i sex samverkande affärsområden: J&W Arkitektur och Design, J&W Byggprojektering, J&W Energi och Miljö, J&W Management, J&W Samhällsbyggnad och J&W Systems. Företaget har 2000 medarbetare och finns representerat i hela landet. J&W ingår i brittiska WSP Group plc, ett av Europas största konsultföretag, med totalt 5000 medarbetare. Förutom i England och Sverige är WSP verksamt i USA, Afrika och Asien. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011204BIT00720/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011204BIT00720/bit0002.pdf

Dokument & länkar