J&w i nytt uppdrag åt Banverket

J&W i nytt uppdrag åt Banverket Miljökonsekvensbeskrivning Projekt Hallandsås J&W Energi och Miljö i Falun genom Jan Berglund och Ove Staflin har erhållit uppdraget att upprätta Miljökonsekvensbeskrivning - MKB - för projekt Hallandsås. Regeringen har givit Banverket i uppdrag att utreda om det är möjligt att färdigställa tunnelbygget genom Hallandsås på ett miljömässigt korrekt sätt. Banverket genomför nu ett mycket stort antal utredningar för att belysa alla väsentliga aspekter på fortsatt tunnelbyggande. I utredningen ska redovisas vilken teknik som ska användas om tunnelbygget ska fortsätta men också hur tunnelbygget kan avbrytas. Till utredningen ska fogas en miljökonsekvensbeskrivning som klart redovisar konsekvenserna för miljön för olika sätt att färdigställa tunneln. Ett av alternativen, det s.k. nollalternativet, omfattar en avslutning av tunnelbygget och fortsatt drift på befintlig järnväg. J&W Energi och Miljö har i hård anbudskonkurrens befunnits ha den bästa bemanningen och uppläggningen för MKB-uppdraget. Uppdraget startar omgående och ska slutredovisas tillsammans med Banverkets utredning till regeringen den 1 oktober 2000. Kontakta gärna Jan Berglund, jan.berglund@jw.se tel 023-459 50 eller Ove Staflin, ove.staflin@jw.se tel 023-459 41 för ytterligare information. J&W är ett utvecklingsinriktat tekniskt konsultföretag. Verksamheten bedrivs i fem samverkande affärsområden: J&W Byggprojektering, J&W Energi och Miljö, J&W Mark och Anläggning, J&W Projektstyrning och J&W Sjölanders. J&W är börsnoterat sedan 1976, nu på Stockholms Fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT00140/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar