J&W i nytt uppdrag åt Luftfartsverket

J&W i nytt uppdrag åt Luftfartsverket Trafik-, mark- och va-anläggningar inom projekt Arlanda 2002, Landside J&W Mark och Anläggning har av Luftfartsverket fått i uppdrag att utföra färdigprojektering för såväl temporära som permanenta trafik-, mark- och va-anläggningar inom projekt Arlanda 2002. Uppdraget beräknas pågå till hösten 2001 och projekteringskostnaden uppskattas till ca 5-6 Mkr. Totalt består projekt Arlanda 2002 av om- och tillbyggnad av befintliga terminaler 2-5 samt ny- och sammanbyggnad av terminaler till Arlanda Nord och Arlanda Syd på var sida om Sky City. Detta innebär åtgärder för att öka kapaciteter, anpassningar till följd av Schengensamarbetet, utökning av kommersiella lokalytor samt en allmän modernisering. För de nya terminalerna skall projekt Landside utföra nya och kompletterande angöringar med anslutande ramper och vägsystem samt parkeringar på mark och i parkeringshus. Den totala budgeten för dessa arbeten inom projekt Landside är ca 400 Mkr. Projektet skall genomföras under pågående drift, vilket kommer att ställa stora krav på noggrant genomarbetade provisorier och etappindelningar. För mer information om J&Ws uppdrag kontakta gärna Uppdrags- och Åke Eriksson, 08-734 58 70 teknikområdesansvarig va: Teknikområdesansvarig Lars Kiesel, 08-734 58 66 trafikplanering: Teknikområdesansvarig Hans Björkvall, 08-734 57 69 gata/mark: J&W är ett utvecklingsinriktat tekniskt konsultföretag. Verksamheten bedrivs i fem samverkande affärsområden: J&W Byggprojektering, J&W Energi och Miljö, J&W Mark och Anläggning, J&W Projektstyrning och J&W Sjölanders. J&W är börsnoterat sedan 1976, nu på Stockholms Fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00930/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00930/bit0002.pdf

Dokument & länkar