J&W Samhällsbyggnad får nytt stort utredningsuppdrag i Göteborg

J&W Samhällsbyggnad får nytt stort utedningsuppdrag i Göteborg J&W Samhällsbyggnad i Göteborg har fått ytterligare ett stort utredningsuppdrag av Banverket. Det gäller utbyggnad av 6 km dubbelspår för Norge/Vänernbanan mellan Olskroken och Lärje, d v s strax nordost om Göteborgs Central. Nyligen fick J&W i uppdrag att upprätta järnvägsutredning för Triangelspår Marieholm, en länk som skall förbinda Norge/Vänernbanan med Hamnbanan. Utbyggnaden av Norge/Vänernbanan syftar främst till att höja kapaciteten, vilket är nödvändigt för att klara förväntad ökning av resande och godstransporter. På sträckan skall en pendeltågsstation med koppling till spårväg och buss anordnas samt en mötesstation för godståg till och från hamnen. I det aktuella området planeras även stora förändringar i vägsystemet. Bland annat skall läge för en ny förbindelse över Göta älv lokaliseras. Denna förbindelse skall kopplas till väg 45 som kommer att byggas ut till motorväg parallellt med järnvägen. För att uppnå en god helhetslösning krävs samordning mellan samtliga intressenter. J&W utför även utredningarna åt Vägverket i området. I järnvägsutredningen ingår omfattande miljöanalyser. Banan passerar genom områden med höga kultur- och naturvärden (Natura 2000-områden) och strax intill ligger det råvattenintag som försörjer Göteborg och delar av angränsande kommuner. Läget vid en av entréerna till Göteborg ställer också höga krav på anläggningarnas gestaltning. Projektets storlek gör att det kommer att tillåtlighetsprövas av regeringen med järnvägsutredningen som underlag. Kontraktssumman för järnvägsutredningen är ca 4Mkr. Mer information lämnas av affärsområdeschef Eskil Sellgren tel 08-688 61 87 eller e-post eskil.sellgren@jw.se. J&W är ett utvecklingsinriktat konsultföretag vars verksamhet bedrivs i sex samverkande affärsområden: J&W Arkitektur och Design, J&W Byggprojektering, J&W Energi och Miljö, J&W Management, J&W Samhällsbyggnad och J&W Systems. Företaget har 2000 medarbetare och finns representerat i hela landet. J&W ingår i brittiska WSP Group plc, ett av Europas största konsultföretag, med totalt 5000 medarbetare. Förutom i England och Sverige är WSP verksamt i USA, Afrika och Asien. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT01530/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT01530/bit0002.pdf

Dokument & länkar