J&Ws delårsrapport januari-september 1998

J&Ws DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1998 * Resultatet före skatt uppgick till 14 (-22) Mkr. * Konsultverksamhetens rörelseresultat före strukturkostnader uppgick tredje kvartalet till 11 (0) Mkr. Sammantaget blev motsvarande resultat efter tre kvartal 18 (4) Mkr. * Betydande förstärkning av J&Ws finansiella position under perioden - Samtliga helägda fastigheter har avyttrats. - Kvarvarande goodwill 1998-12-31 har skrivits ned i septemberbokslutet. - Huvuddelen av pensionsskulden har avvecklats i oktober 1998. - Med anledning av detta föreslår styrelsen en extra bolagsstämma att besluta om inlösen av var 6:e aktie till en inlösenkurs om 44 kronor per aktie. * En fortsatt positiv resultatutveckling förväntas under resten av året. Hela rapporten finns i pdf- format att hämta på http://www.bit.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/21/19981021BIT00280/jan-sept 98.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar