Miljöcertifiering

Miljöcertifiering J&W har som första större byggkonsultföretag i Sverige fått hela sin konsultverksamhet miljöcertifierad. Certifieringen innebär att J&Ws företagssystem (kvalitets- och miljölednings-system) enligt Det Norske Veritas uppfyller kraven i både kvalitetsstandarden SS-EN ISO 9001 och miljöledningsstandarden SS-EN ISO 14001. De väsentliga miljöfrågorna i J&Ws verksamhet är den miljöpåverkan som kan bli följden av vår uppdragsverksamhet, d v s miljöeffekter som kan uppkomma när de byggnader och anläggningar vi konstruerar och projekterar byggs och brukas. J&Ws miljöledningssystem är därför starkt fokuserat på att tidigt identifiera och så långt möjligt förebygga sådana negativa miljöeffekter. J&W är sedan maj 1998 även certifierat enligt kvalitetsstandarden SS-EN-ISO 9001. För mer information, kontakta Per Linder, stabschef IT, Kvalitet- och Miljö, J&W, 08-731 25 24. J&W är ett utvecklingsinriktat tekniskt konsultföretag. Verksamheten bedrivs i fem samverkande affärsområden: J&W Byggprojektering, J&W Energi och Miljö, J&W Mark och Anläggning, J&W Projektstyrning och J&W Sjölanders. J&W är börsnoterat sedan 1976, nu på Stockholms Fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT00950/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT00950/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar