Positivt besked om förlustavdrag på 67,5 Mkr

Positivt besked om förlustavdrag på 67,5 Mkr Skattemyndigheten har beslutat att godkänna J&W:s begäran om omprövning av 1996 års taxering. Omprövningen innebär att J&W får ett ökat förlustavdrag avseende aktier i Movexa på 67,5 Mkr. Avdraget kommer att reducera skatte- kostnaden för bolaget med ett belopp motsvarande 3:20 per aktie. Den minskade skattekostnaden kommer att innebära dels en återbetalning av redan inbetald skatt under första halvåret i år med 7,5 Mkr, dels ett underskottsavdrag vid kommande års taxering med kvarstående 31,9 Mkr. Med hänsyn till den positiva resultatutvecklingen i bolaget kommer förlustavdraget i sin helhet att kunna nyttjas senast mot årets resultat. Avdraget kommer således att få full effekt på J&W:s resultat efter skatt 1999. Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av Kjell Holmgren, 08- 731 25 23 eller 070/573 68 43. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/07/19990507BIT00460/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/07/19990507BIT00460/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar