Unikt samarbete ger Jambo Tours miljöanpassat långreseprogramFörst i Sverige med alla resor gröna Unikt samarbete ger Jambo Tours miljöanpassat långreseprogram

Sveriges ledande specialist på resor långt bort, Jambo Tours, blir också det första reseföretag i Skandinavien, kanske i hela Europa, som gör alla resor miljöanpassade. Genom ett unikt samarbete med den kenyanska Nobelpristagaren och miljökämpen Wangari Maathais organisation Green Belt Movement ger Jambo Tours sitt stöd till skogsplanterings- och andra miljöprojekt i Kenya och andra afrikanska länder och bidrar därmed till social utveckling, utbildning, långtgående förbättringar av kvinnors villkor samt, inte minst, till en bättre miljö för människor och djur.

Jambo Tours satsning på Green Belt Movements skogsplantering och andra miljöprojekt kommer årligen att leda till planteringen av mellan 50 000 och 100 000 inhemska träd i främst Kenya, som ju varit ett av företagets viktigaste resmål ända sedan starten år 1974. Trots att Green Belt Movement satsar på återbeskogning av afrikanska länder av helt andra orsaker än att öka absorberingen av koldioxid blir emellertid sidoeffekten av trädplanteringarna att antalet kolsänkor ökar samtidigt som vatten- och luftmiljön förbättras och jorderosion och annan miljöförstöring förhindras.

– Vårt stöd till Green Belt Movement är i första hand ett stöd till organisationens fantastiska arbete på att genom bl.a. stora skogsplaneringar förbättra villkoren för afrikanska kvinnor och bidra till en bättre miljö för människor och djur i länder dit vi under många år tagit grupper och enskilda resenärer för att uppleva djur i deras rätta miljö och människor i deras ursprungliga kultur, säger Kent Wallstedt, VD för Jambo Tours. Vi baserar emellertid vårt stöd till Green Belt Movements trädplanering på hur många träd som behövs för att absorbera utsläppen från den resa som varje enskild resenär gör.

För en resa till Kenya, som enligt flygbolagens utsläppskalkylatorer skapar ett koldioxidutsläpp på 1,5 ton per passagerare bidrar Jambo Toursresenären till att Green Belt Movement planterar 15 träd. Det gör att den internationellt mycket välrenommerade organisationen kan öka sina satsningar på arbete åt kvinnor på landsbygden, på utbildning och mellanfolklig förståelse samt på ett långsiktigt miljöarbete, något som den norska Nobelstiftelsen uppmärksammade genom att ge grundaren, dr Wangari Maathai Nobels fredspris år 2004 vilket gjorde henne till både den första afrikanska kvinna och den första miljökämpe, som erhållit priset.

– Vi är övertygade om att många resenärer kommer att välja att resa med Jambo Tours eftersom de på så sätt bidrar till den verksamhet som Green Belt Movement bedriver i Afrika, säger Kent Wallstedt. Att Jambo Tours baserar stödet till denna verksamhet på beräkningar av hur många träd som behövs för att göra resan grön och klimatneutral kommer med stor säkerhet att göra valet ännu lättare, inte minst när vi samtidigt tillsammans med våra leverantörer lagt ned mycket stor möda på att göra resorna mer prisvärda än någonsin tidigare.

Green Belt Movement ser samarbetet med Jambo Tours som ett viktigt sätt att engagera resebranschen i samhällsutveckling och angelägna miljöprojekt i Afrika. Trots att organisationen inte arbetar med utsläppskompensation menar man emellertid att Jambo Tours engagemang är viktigt för att minska resandets klimatpåverkan.

– Vi är oerhört glada över det nya partnerskapet med Jambo Tours, säger Francesca de Gasparis, direktör för Green Belt Movements Londonkontor. Jambo Tours stöd till vårt arbete på den kenyanska landsbygden för att på så sätt hantera den miljöpåverkan som resandet medför är banbrytande. Det ger Green Belt Movement möjlighet att hjälpa ännu fler människor till ett långsiktigt bättre liv.

Fakta

The Green Belt Movement (GBM) är en ideellt inriktad och icke vinstdrivande gräsrots-organisation med bas i Kenya. Den grundades år 1977 av dr Wangari Maathai som blev den första miljökämpe och första afrikanska kvinna som tilldelades Nobels Fredspris (år 2004).
Green Belt Movements syften är att främja en långsiktigt hållbar miljöutveckling, utbildning och sysselsättning av främst kvinnor, kvinnors rättigheter samt nätverkande för demokrati och fred. Den främsta metoden för att uppnå dessa syften är genom storskalig återplantering av skogarna i Kenya och andra afrikanska länder.
Organisationen fokuserar på sex centrala åtgärdsprogram, miljöarbete, främst genom storskalig trädplantering, samhälls- och miljöutbildning, nätverkande, Panafrikanska workshops och seminarier, safariprogram till återskogade områden och främjande av kvinnlig initiativkraft.
The Green Belt Movement har webbadress: www.greenbeltmovement.org

Jambo Tours beräknar stödet till Green Belt Movements trädplanteringar efter de utsläpp som varje resa förorsakar. Beräkningarna görs med hjälp av den utsläppskalkylator som det enskilda flygbolaget använder sig av. I Jambo Tours katalog finns uppgift om hur många träd som planteras per resenär, i faktarutan under resan. Enligt World Agroforestry Centre (ICRAF), som forskar i och medverkar till att genomföra återplanteringen av försvunna skogar i Kenya och en rad andra afrikanska länder, tar 8 inhemska trädplantor, till exempel akacior, upp 1 ton koldioxid under en tioårsperiod.

För ytterligare information om Jambo Tours samarbete med Green Belt Movement samt om företagets satsning på gröna resor, kontakta Kent Wallstedt, 08-506 989 02 eller Jambo Tours marknads- och PR-chef Janne Lundbladh, 08-506 989 16, mobiltelefon 0708-50 45 41

För ytterligare information om Green Belt Movement, kontakta Francesca de Gasparis, Green Belt Movement International 0044 207 549 0395Om oss

Jambo Tours är beläget i centrala Stockholm och har i dagsläget 23 anställda på huvudkontoret och ett flertal representanter på resmål över hela världen. Gemensamt för alla resmål är att de ligger ”långt borta” vilket även är en del av företagets affärsidé - att producera och sälja paket-, grupp- och specialresor till resebyråer, privat- och affärskunder, både individuellt och i grupper. Jambo Tours skall vara förknippat med kvalitet, kunskap, flexibilitet och vara det mest lönsamma och attraktiva alternativet för både resebyrå och slutkonsument.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar