Regeringen måste agera mot ökande klyftor!

SCB visar nu att klyftorna i Sverige aldrig varit större. Det visar gini-koefficienten som stadigt ökat under flera decennier och detta sker även trots att de rödgröna genomfört flera reformer som gynnar låginkomsttagare. Sverige har avskaffat skatt på arv och förmögenhet samtidigt som fastighetsskatten omvandlats till en avgift som är regressiv, dvs höginkomsttagare i stora villor betalar relativ sett mindre i avgift en låginkomsttagare. Samtidigt har vi genom RUT, ROT och ränteavdrag subventionerat rikas städning och boende.

Det grundläggande felet är att vi har ett skatte- och bidragssystem som omfördelar från fattiga till rika, säger Per Sundgren, ordförande för stiftelsen Jämlikhetsfonden. Det är nu hög tid att regeringen tar initiativet till en översyn av hela skattesystemet. Arv och förmögenheter kan inte vara befriade från skatt och låginkomsttagare ska inte behöva subventionera höginkomsttagares städning och boende.

För ytterligare information kontakta:

Per Sundgren, 073 733 68 92, per.sundgren@sh.se

Prenumerera